Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Zöld út Brüsszelből az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésére

Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere azzal indította a péntek esti lakossági fórumot, hogy a Korodi Attila vezette környezetvédelmi minisztérium munkatársainak sikerült olyan dokumentációt elkészíteniük a régióban felmért vízügyi állapotokról, amelyre Brüsszelben a vártnál is hamarabb rábólintottak. Az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésére ezennel újabb lehetőség adódott, amelynek kitárgyalása mellett egyéb közügyeket érintő problémák is terítékre kerültek.

zold 2

Kelemen Károly emel szót a magántulajdon védelmében

A napokban számoltunk be arról, hogy a Bihar megye északi részén lévő 22 település létrehozta az Észak-Nyugati Önkormányzati Fejlesztési Társulást annak érdekében, hogy közösen találjanak megoldást az ivóvíz- és csatornahálózatok kiépítésére, illetve a félbemaradt beruházások befejezésére.

A pozitív visszajelzés jegyében az érintett városok és községek elöljárói egyeztetést tartottak szerdán délután Bihardiószegen – tájékoztatta a lakosságot mindjárt a fórum kezdetén Nyakó József polgármester. A program keretébe tovább futnak majd megkezdett beruházások is, melyek összege az újabbakkal összességében mintegy 70 millió euróra rúg. A munkálatok befejezésének határideje 2015. december 31.

A program nagy jelentőséggel bír, ugyanis az észak-nyugati bihari térségben mindenhol elkészülhet az ivóvíz- és csatornahálózat. Nem elhanyagolandó a csupán két százalékos önrész sem. Akik korábban ennél nagyobb önrészt vállaltak be (25 százalékosat), azok a különbözetet visszakaphatják, ami akár több tízmillió lej többletet jelenthet a költségvetésben, mely összeg újrahasznosítása nem projekthez kötött. Mivel az idén már csak regionális szolgáltatók pályázhatnak infrastrukturális fejlesztésekre, a társulás a jövőben hasznos szolgálatot tehet a megye észak-nyugati részének fejlesztésében.

Nyakó József mihályfalvi vonatkozásban elmondta, a régi projekt eredményeként a városban az ivóvízhálózat 95, a csatornázás 40, míg a szennyvíztisztító 32 százalékban készült el. Ennek megfelelően Érmihályfalva 14 millió eurós indulótőkével vehet részt az új projekt első szakaszában. Az ivóvíz- és csatornahálózat befejezésének lehetősége éppen jókor és jó aduként jött a városvezetőség kezébe, ugyanis a helybéliek zömét éppen a gyakori használhatatlan ivóvíz problémája hozta a pénteki fórumra, ahol hangot is adtak ebbéli elégedetlenségüknek. Bár a vízszolgáltató emberei ezúttal is megpróbálták kimagyarázni, miért rozsdás és iszapos a vezetékes víz, a jelenlévőket ez láthatóan nem vigasztalta.

Végül a huzavonának Karsai Attila alpolgármester beszámolója vetett véget, amely a városvezetőség két éves, azaz félmandátumos visszatekintője is volt egyben. A városgazda beszámolójában tételesen ismertette a városgazdálkodáshoz kapcsolódó féléves számadatokat – bevételeket, kiadásokat –, illetve hangsúlyozta, hogy az adóbefizetések ebben az időszakban is mind a jogi, mind a magánszemélyek esetében 50 százalék alatt maradtak. Szóba jött a legelő és az állatpiac karbantartása, az állandó orvosi ügyelet körüli huzavona, amelyre bár a minisztériumi jóváhagyás már megszületett, az egészségbiztosítóval viszont mind a mai napig nem tudtak egyeztetni.

zold 1

Fórum

Felvetődött az önkormányzat számláinak zárolása körüli hercehurca is, mely számlákat a múlt hónapban bírósági határozat alapján zároltatott a végrehajtó. A bírósági döntés egy korábbi kifizetetlen tartozás eredményeként jött létre, amelyet a két éve leköszönt városvezetőség hagyott hátra, és amelyet akkoriban „elfelejtettek” beiktatni a város pénzügyvitelébe. A szóban forgó összeg 2,3 millió lejre rúg. Az alpolgármester kudarcként említette a városi strand idei „parlagon maradását is”. Azonban a létesítmény udvarán zuhanyzókat és piknikező helyet alakítottak ki, ahol bérelhető napozó ágy is. A strandot szombaton délben meg is nyitottak. A hozzászólások során a vízügyek mellett az illegális erdőirtások, a városrendezési meglátások, a szemétgazdálkodás körüli problémák (utóbbi újabb fejleményeire hamarosan visszatérünk), valamint a magántulajdon védelmének örökzöld gondjai voltak terítéken.

A városháza vezetőapparátusával együtt mindössze ötvenen ültek a Gödör Rendezvényház termében. A kis létszám feltehetőleg a későn kézbesített értesítőknek – a fórum meghirdetésének napján –, és a gyenge hírverésnek tudható be.

Sütő Éva