Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Zenés Falunap Mezőtelkiben

Immár két évtizede annak, hogy a Mezőtelki Református Egyházközség egy ünnepi alkalom keretében visszavárja, hazahívja a faluból elszármazottakat. Az idei falutalálkozót az elmúlt vasárnap tartották meg.

zenes 1

A helyi ifjak műsora

A szép számban összegyúltek először Szilágyi Sándor tiszaberceli református lelkipásztor szolgálatát hallgatták meg. A vendég igehirdető a Lk. 5:1-11 alapján hirdette Isten igéjét, kiemelve, hogy Jézus tanítását és útmutatását hallva sokszor nekünk is a mélyre kell eveznünk ahhoz, hogy a csodát megtapasztaljuk. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nemcsak az elsőkkel kell törődni, hanem az utolsókkal is. Fazakas Ferenc Sándor mezőtelki lelkipásztor szeretettel köszöntötte az ünnepi istentiszteleten megjelenteket, a mezőtelkibe hazatérőket, rokonokat, ismerősöket, a Magyarországról érkezetteket és a politikum képviselőit.

Az igehirdetés után a helyi vallásórások egy rövid jelenetet adtak elő, melyet a gyerekek és ifjak furulyával és gitárral kísért énekes műsora követett. A gyülekezet férfikórusának énekszolgálatát a Nagyszalontáról érkezett hegedűs lányok zenei kísérete tette még gyönyörűbbé. A Fazakas Eszter lelkésznő által vezetett műsorok után a paszabi Beatus nevű csengettyűzenekar gyönyörű és egyedülálló zenés szolgálata következett. A különböző hangszínben megszólaló csengettyűk a héttagú zenekar csodálatos összmunkájával közismert egyházi és népi énekek dallamával töltötték meg nemcsak a templomot, hanem a jelenlévők szívét is. A műsorok után a Paszabi Református Gyülekezet gondnoka két paszabi szőttessel ajándékozta meg a gyülekezetet és a Fazakas lelkészházaspárt.

A paszabi Beatus csengettyűzenekar

A paszabi Beatus csengettyűzenekar

A templomi esemény végén Bíró Rozália szenátor és Grim András Bihar megyei tanácsos osztotta meg ünnepi gondolatait. A szenátorasszony megdicsérte a gyermekek és ifjak lelkesedését, valamint örömét fejezte ki, hogy egy ilyen lélekemelő eseményen részt vehetett. Grim András a szórványban való megmaradás fontos feladatára bátorította a jelenlévőket megköszönve, hogy a mezőtelki református közösség élen jár a Sebes-Körös mentén ebben a nemes küzdelemben. Ezután Fazakas Ferenc lelkipásztor egy-egy ajándéktárgyat és emléklapot adott át a szolgálattevőknek. Elmondta azt is, hogy ősszel újabb hálaadó alkalomra várják a faluhoz kötődőket, ugyanis akkor szervezik meg egy ünnepélyes tanévnyitó keretében a gyülekezet által működtetett Noé Bárkája Református napköziotthonos óvoda megalapításának 20 éves jubileumát.

A Himnusz eléneklése után az ünnepi sereg átvonult a kultúrotthonba, ahol a gyerekek énekes-táncos színpadi műsort adtak elő. Erre a műsorra két önkéntes magyarországi pedagógus, Miletics Lászlóné és Horváth Zsófia készítették fel a gyerekeket. A terített asztal mellett a jelenlévők megosztották egymással a mindennapi élet örömét, bánatát, és reményüket fejezték ki, hogy Isten akaratából jövőre is találkoznak a mezőtelkiek.