Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Zenés advent a rogériuszi református egyházközségben

Advent negyedik vasárnapján a 11 órai istentisztelet keretében a Nagyvárad-újvárosi református egyházközség énekkara szolgált a rogériuszi templomban. Kerekes József lelkipásztor a Jn 1, 19-28 igeversei alapján a Messiás érkeztét hirdető Keresztelő Jánosról szólt, aki Isten kiáltó szavaként volt hivatott áttörni a hallani és hitre jutni nem tudó kortársai lelki siketségét. Az újvárosi énekkar Orosz Otília karnagy vezetésével, énekszóval dicsérte az Urat, nem csak a mennyeiek, de a földi gyülekezet tagjainak örömére is. Az újvárosi gyülekezet gondnoka ugyanakkor megköszönte a rogériuszi gyülekezet tagjainak adományát, mellyel az újvárosi református templom felújítási munkálatait kívánták támogatni.
A délutáni istentiszteleten, Zsigmond József ny. lelkipásztor igei szolgálata után a Szacsvay Imre Általános Iskola negyedik osztályos tanulói, Zahu Valéria tanítónő irányításával betlehemes műsort adtak elő a templomban. Énekszó, próza és furulyaszó, egyéni és közösségben előadott darabjai szívet és lelket gyönyörködtető egésszé álltak össze. A gyülekezet tagjai hangos tapssal jutalmazták a gyermekeket, valamint az őket felkészítő tanító néni és két zenetanárnő munkáját.
Isten áldása legyen a karácsonyi hangulatot teremtőkön.

zenes 2

Fotó: Vilidár Andrea