Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

XLII. Országos Honismereti Akadémia

A Honismereti Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület 2014. június 29. és július 4. között szervezte meg a 42. Országos Honismereti Akadémiát, Kecskeméten. A több mint 130 résztvevő között jelen volt Nagyváradról dr. Fleisz János, Fleisz Judit, Dukrét Géza, Érmihályfalváról Kovács Rozália és Szilágyi Andrea, Olasz Angéla Aradról, valamint Kovács Zsuzsanna Kolozsvárról. Az akadémia témája volt: Tájak – korok – életmódok a Kárpát-medencében.

honismereti 1

29-én este, immár hagyományosan, jótékonysági bált tartottak a Honismeret folyóirat támogatására. Június 30-án, az ünnepélyes megnyitó után, átadták a honismereti mozgalom kitüntetéseit, a városháza dísztermében. Ezt egy előadás követte, R. Várkonyi Ágnes professzor emerita Táj és történelem címen. Délután közgyűjtemények, helytörténeti nevezetességek megtekintése volt, szakmai vezetéssel, amely az első világháborús emlékmű koszorúzásával és faültetéssel végződött. Július 1-jén egész nap előadások hangzottak el: Tájak – korok – életmódok a Kárpát-medencében, Hagyományos gazdálkodás hatása az életmódra, A migráció hatása a települések alakulására, Az asszonyok szerepe a hagyományos paraszti gazdaság munkamegosztásában, Középkori kolostoraink tájalakító hatása, Táplálkozáskultúránk táji és történeti változásai, Táj – történelem – ember a Duna-Tisza közén, Paraszti tájhasználat az Örségben. Este kiállítások megtekintése volt a Népi Iparművészet Gyűjteményben.

Július 2-án délelőtt elhangzott előadások: Táj és Ember képi ábrázolása, A gyermekjátékok, mint az életmód tükrei, Életmód az ipartelepek munkáskolóniáiban, A Kalocsai Sárköz viseletei régen és ma. Délután három szekcióülésben folytatódott a tanácskozás. A tájegységek életmódja című szekcióban Dukrét Géza a bihari vár telepítő tevékenységéről a Bihari Hegyköz területén, valamint a váradi püspökség, a szentjobbi apátság, a hegyközszentimrei monostor és a szalárdi kolostor építő tevékenységéről, életmód és tájalakító szerepéről értekezett. 17 órától, a megyei könyvtár zsúfolásig telt nagytermében, a 75 éves Halász Péter, a Honismereti Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének, a PBMET tagjának könyvét mutatták be: Hol ér véget a múlt? – Hat évtized a honismeret szolgálatában. Az ismertető után többen is felköszöntöttük, aki számunkra is példakép a honismereti tevékenység szervezésében.

honismereti 2

Július 3-án három tanulmányút indult Bács-Kiskun megye településeinek megismerésére. Számos helytörténeti kiállítást, tájházat és műemléktemplomot látogattunk meg. Mindenütt nagy szeretettel, kulturális műsorokkal és gazdag megvendégeléssel fogadták a résztvevőket. E településeken különösen nagy a Petőfi-kultusz, hisz itt született Petőfi Sándor, itt töltötte gyermekkorát, s ifjúságának jó részét.

Július 4-én volt a záró program: Elhangzott az utolsó előadás, Zombori Ottó csillagász: Természet – munka és ünnepek, hagyományok régen és ma. Ezt követte az Akadémia munkájának összegzése, zárása.

Rengeteg ismerettel gazdagodva, lelkileg is feltöltődve jöttünk haza. Jövőre Szekszárdon találkozunk.

D. G.