Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Volt egyszer egy ’56

Nagyváradon is bemutatták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács székházában Benkő Levente kolozsvári történész, újságíró legújabb kötetét, amely Volt egyszer egy ’56 cím alatt dolgozza fel az 1956-os forradalom és következményeinek erdélyi vonatkozásait személyes történetek által.

Benkő Levente

Benkő Levente

Benkő Levente történész Volt egyszer egy ’56 című riportkötete azokat a visszaemlékezéseket tartalmazza, amelyeket az 1956-os magyarországi forradalommal szimpatizáló erdélyi, a kommunista rendszer által bíróság elé állított és elítélt foglyok meséltek el neki. A bemutatóra Benkőt felesége, Papp Annamária, a Szabadság című napilap szerkesztője is elkísérte, akivel közös érdeklődésük jóvoltából a hadifogság és civilek internálása témában kutat, és közös köteteik jelennek meg. A szerző 1996-ban járta végig néhány volt elítélttel azokat a helyszíneket, ahol az egykori diákok raboskodtak: a Securitate székházaként működő marosvásárhelyi épületet, a szamosújvári és a zsilavai börtönt, illetve a peripravai (Duna-delta) és a Luciu-Giurgeni-i (Brăilai nagysziget) kényszermunkatáborok színhelyeit. Visszaemlékezéseikből, melyeket Benkő magnóra vett, született meg egy 1998-as riportsorozat, amelynek bővített kiadása a mostani hiánypótló kötet.

A délután folyamán a történész maga is visszaemlékezett és mesélt a kutatásairól, a különböző erdélyi forradalmi szervezetek tagjaival való beszélgetésekről, és a helyszíni látogatások alkalmával szerzett élményeiről. Különös figyelmet szentelt a temesvári zendülésnek (1956. október 30), ahol a műszaki egyetem egyik mérnökhallgatójának, Aurel Baghiunak felszólalására a jelen lévő 2000 diák – akik majdnem mind románok voltak – hangot adott rektoruk, Coriolan Drăgulescu előtt a budapesti forradalommal való egyetértésének.

A könyvbemutatón jelen voltak a nagyváradi Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezetének (SZVISZ) képviselői is: Petri József, Bodnár Márton és Oláh János, akik maguk is meséltek a fogság kínjairól és kalandos szabadulásukról. Jóllehet az ő történeteik nem szerepelnek Benkő könyvében, a történész megígérte, hogy a jövő évi évfordulóra elkészül egy újabb kötettel, amely Erdélyi srácok címmel ezeket is feldolgozza.

Az este további beszélgetéssel és dedikálással zárult.

Szamos Mariann