Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Vizsgáztak a tanerők

A tanári kinevezések vizsgaidőszakának végeztével július 18-án, kedden a Bihar Megyei Főtanfelügyelőség (IŞJ) közzétette az eredményeket.

vizsgaztak 1

A tanfelügyelőség adatai szerint (www.titularizare.edu.ro) összesen 1263 jelentkező volt, közülük 107-en visszavonták jelentkezésüket (heten egészségügyi, százan pedig egyéb személyes okból), 114-en nem jelent meg az írásbeli vizsgán, valamint egy személyt és egy dolgozatot kizártak. Ennek függvényében 210 vizsgázó (20.19%) kapott 1 és 4.99 közötti, 345 (33.17%) 5 és 6.99 közötti és 485 jelölt (46.63%) 7-esen felüli értékelést. Utóbbiakból 171 jelölt kapott 8 és 8.99, 90 pedig 9 és 9.99 közötti jegyet, tízest pedig 7-en írtak.

A meghatározatlan idejű alkalmazáshoz (kinevezés, címzetes tanári állás) a jelölteknek minimum 7-est kellett kapniuk az írásbeli vizsgán és a megpályázott állás profiljának megfelelő gyakorlaton (inspekció, azaz vizsgálat). A meghatározott idejű alkalmazáshoz (helyettesítés) a minimális jegy az 5-ös volt.

Az eredményekkel elégedetlen jelöltek tegnappal bezárólag tehették meg óvásaikat, a tanfelügyelőség pedig ezek kivizsgálását követően július 25-én, jövő kedden közli a végleges listát.

Szamos Mariann