Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Visszatérni a régi modellhez

A nagyváradi Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete hétfőn bensőséges anyák napi rendezvényt tartott. Szilágyi Ibolya egyesületi elnök köszöntötte a szép számú közönséget, amely csaknem megtöltötte az Ady Líceum dísztermét. Kiemelte, hogy az anyák napja a legszebb ünnepünk, hiszen az anyák tartják össze a családot.

Visszaterni (1)

Az anyák megünneplésének gondolata az amerikai földrészről indult el mintegy száz évvel ezelőtt, és a mi földrészünkön is meghallgatásra talált.

Mátyás Attila evangélikus lelkész előadásában a régi és a mai családmodell között vont párhuzamot, szerinte a világon a legerősebb kötelék a gyerek és az anya között van, s ezt a köteléket még jobban erősítheti a családban az Isten jelenléte. A gyerek áldás, fogalmazta meg a lelkész.

Régen a családok gyermekcentrikusak voltak, nem volt ritka az, hogy egy családban 5-10 gyerek is született. Ezeket az anyákat még a kommunista diktatúra is hős anyákként tüntette ki.

A mai modern nyugati társadalmakban a fiataloknál elsősorban a karrierépítés kerül előtérbe, és háttérbe szorul a gyermek.

A volt kommunista országokban az emancipáció, a gyors iparosítás következtében módosult a családmodell. A nők is sok esetben váltásban, éjszaka is dolgoztak, így a gyermek jelenléte úgymond hátráltatta a nagyüzemi termelést. A lelkész szerint a gyerektelenség, az utánpótláshiány oda vezetett, hogy főleg a nyugati államok a bevándorlásban látják a probléma megoldását. A gondot csak úgy tudjuk megoldani, ha visszatérünk Istenhez, a régi családmodellhez, és az anyák, nagyanyák tudatosan jó irányba nevelik a fiatalokat.

Visszaterni (2)

A műsor folytatásaként Hajbók Klára, László Ágnes azokról az anyákról is szavaltak, akik már nincsenek szeretteik körében, de szellemiségük, útmutatásuk, vigyázó tekintetük most is elkísér bennünket.

A PMNYE kórusa most is színvonalas műsort adott elő, gazdag repertoárjukból szép anyák napi dalokat szólaltattak meg.

A PMNYE-nél az anyák napi műsor nem képzelhető el kisiskolások fellépése nélkül. Verestói Mária tanítónő III. osztályos kisdiákjai a Szent László Római Katolikus Líceumból szellemes műsort adtak elő, kéréssel fordultak a virágokhoz, felhőkhöz, az örökké melegítő naphoz is, hogy vidámságra hangolják, megnevettessék az édesanyákat.

Varga Friderika Mystigue mazsorett tánccsoportjának előadása zárta a műsort. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult. Az eseményt a Communitas Alapítvány támogatta.

V. Szilágyi István