Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Via Revolutiae Mihályfalva felé

A napokban nem egyszer tettünk említést arról, hogy szeptember 14–25. között az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szervezésében Juhos Gábor távfutásával emlékeznek a negyedszázaddal ezelőtt bekövetkezett politikai változásokra.

Ennek apropóján emlékeztek az 1989. szeptember 19-én holtan talált Újvárossy Ernőre is, a temesvári református gyülekezet első áldozatára.

A maraton illeszkedik az EMNT által idénre meghirdetett Partiumi Autonómia Évéhez is, valamint ahhoz a folyamathoz, amelynek révén a Partiumi Autonómia Tanács idén ősszel fogadja el a Partiumi címerét és zászlaját.

via 1

A Sass Kálmán-emléktáblánál

Nagyváradot elhagyva, Juhos Gábor a székelyhídi a turulmadár előtt találkozott a helybéliekkel, majd az ottani fiatalok egy csoportja kerékpáron kísérte tovább Érmihályfalva felé. Értarcsánál kitérőt tett Gálospetri irányába, ahol meglátogatta a Dévai Szent Ferenc Alapítvány működtette Szentháromság gyermekotthont. Éradonynál mihályfalvi fiatalok csatlakoztak hozzá, majd a város bejáratánál Szilágyi Zsolt, a néppárt államelnök-jelöltje „erősítette” a menetet az ’56-os emlékműig, ahol a helybéliek, Tőkés László EP-képviselő, Nagy József Barna és Csomortányi István várták őket. Innen mintegy ötvenen felmentek a templomdombra, ahol Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor köszöntötte őket, és ahol Tőkés László, Pál apostol szavait idézve emlékezett a néhai Újvárossy Ernőre, valamint a huszonöt esztendeje történt eseményekre. Az alkalomhoz illően id. Szilágyi Ferenc szavalta el két versét.

A kommunista diktatúra egyik korábbi áldozatának, az 1956-ban kivégzett Sass Kálmán lelkipásztornak emléktáblájára Juhos Gábor helyezte el koszorúját.

A következő kitérő Érsemjén volt, amelynek irányában Szilágyi Zsolt és Tőkés László is együtt futott Juhossal, és ahol a Kazinczy-szobor előtt lerótta kegyeletét. Ezt követően a távfutó a szatmárnémeti útvonalon Piskolt felé vette útját.

Sütő Éva