Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

VI. Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó Verseny

A Constantin Şerban Elméleti Líceum mint főszervező és helyi pártfogók megyeközi és határon átívelő szépolvasó versenyt szerveznek április 10-én, csütörtökön 10 órai kezdettel az iskola 2. számú épületében, az Iskola másképpen elnevezésű program keretében. Erre Bihar megye magyar tannyelvű, harmadikos és negyedikes gyermekeit hívják, helyi osztályszintű és iskolaszintű fordulók győzteseit, számbeli megkötés nélkül. A vetélkedővel néhai Lugosi Mihály élesdi református lelkipásztor emléke előtt szeretnének tisztelegni, a rendezvény fővédnöke pedig Pető Csilla egyetemi tanár, tanfelügyelő.
A verseny az ifjúság anyanyelvi nevelését tűzte ki célul, s emellett az olvasás tervszerű alakítását, az olvasás mint élmény átéreztetését, a részt vevő iskolákban tanuló gyermekek közti egészséges versenyszellem ápolását, a tehetségkutatást és hagyományteremtést.
A tanulóknak egy legtöbb kétperces szabadon választott szépirodalmi vagy egy ismerettartalmú, szerkesztett szöveggel kell készülniük a verseny első fordulójára, a második fordulóban pedig a zsűritől kapott kötelező szöveg felolvasása a feladat, első látásra, felkészülési idő nélkül. A zsűri korosztály szerint mindenkit értékel. A benevezés elektronikus úton, a ciavoi_andrea@ yahoo.com e-mail címen keresztül történik, március 10-éig. A 8 lejes nevezési díjat, a nevezési dokumentumokat a versenyre való érkezéskor kell kifizetni.
További információk (forgatókönyv, partnerszerződés, értékelőlap) kérhetők a fenti elektronikus címen Ciavoiné Létai Andrea főszervezőtől és a 0726/843-616-os telefonszámon. Mindenkit szeretettel és tisztelettel várnak.

Pillanatkép a tavalyi versenyről

Pillanatkép a tavalyi versenyről