Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Versíró napok a hajdúvárosban

Az Arany év keretében, július 27–29. közötti napokon a nagyszalontai Arany János Művelődési Egyesület Patócs Júlia elnök vezetésével, amatőr irodalmi tábort szervezett, melyre bárki jelentkezhetett irodalmi próbálkozásaival. A háromnapos rendezvény levezetését Magyari Barna vésztői költő, újságíró vállalta.

Kereszturi olvas fel verseiből, mellette Fábián Tímea Judit és az előadó Magyari Barna

Kereszturi olvas fel verseiből, mellette Fábián Tímea Judit és az előadó Magyari Barna

A nagyszalontai Csonkatorony tövében, az Arany Palotában csütörtök délután, Magyari vezetésével, Mit jelent nekünk a versírás? címmel tartottak előadást. Az előadó Arany Jánosról, mint költőrőlés mint emberről beszélt. Arany Jánosról elhangzott; amennyiben ő volt a 19. század legnagyobb magyar balladaköltője, úgy a 20-ik századénak Sinka Istvánt mondhatjuk. Legyünk rá büszkék mi nagyszalontaiak, hogy mindketten hajdúvárosunk szülöttei voltak. Arany költészete mindig időszerű, példamutató .

Pénteken a versek világa került terítékre, ekkor megismerhettük a nagyszalontai amatőr tollforgatók között Kereszturi Lajos munkáit. Az autószerelő Kereszturi, romantikus érzelmű, tájleíró, szuggesztív indíttatású verseiből olvasott fel egy csokorra valót. Magyari Barna a szerző kulisszatitkairól érdeklődött, vallatta az alkotót, majd hozzátette: dicséretes dolog a verselés, de, napjainkban már nem elegendő csupán tehetségünkre építkezni, elengedhetetlen követelmény a sok olvasás, jól kell ismerni az irodalom berkeiben található íróink-költőink munkáit, tehát jól kell ismerni korunk irodalmi követelményeit, elvárásait.

Magyari Barna a köri ülésen Sinka István (1897 – 1969), Nagyszalonta szülöttéről, előadásában elmondta, Sinkának nehéz gyerekkor jutott osztályrészül, melynek nehézségei, megpróbáltatásai egész életét, felnőtt korában, alkotói életében is végigkísérték.

A szombati zárónap ismét a kezdő tollforgatók alkotásaival vette kezdetét, melyen a nagyszalontai Fábián Tímea Judit, tisztviselő verseivel ismerkedhetett a publikum, melyekből az alkotó olvasott fel. Magyari Barna körvezető, vele is legnagyobb figyelemmel foglalkozott, adott ízelítő útravalót, majd hozzátette: szép dolog, aki verselésre adja a fejét, meg kell becsülni mindazok törekvéseit, akik a művészet oltárán áldoznak. Magyari még hozzátette, Nagyszalonta számos hírességet adott a nagyvilágnak! Ezért azt javasolta, a hajdúváros műkedvelői megérdemelnének egy Alkotó kört, amelyen minden művészetkedvelő összejöhetne alkalmanként, ismerkednének egymással, egyengetve egymás útjait, segítve a köz, a művészet világát.

Befejezésül a Magyari Barna, Arany János és Petőfi Sándor példamutató barátságáról tartott értékes előadást, a rendezvény beszélgetéssel és közös fotózással zárult.

Sára Péter