Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Végakaratuk a béke

A Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközségben vasárnap a 11 órai istentisztelet után leleplezték azt az emléktáblát, amelyen az Ausztráliából erre az alkalomra hazalátogató Bárány Márta kívánt emléket állítani az I. és a II. Világháborúban elesett elődei tiszteletére.

Fotó: Vilidár Andrea

Fotó: Vilidár Andrea

A templomban méltató beszédet tartott Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ny. ezredes asszony. Az ünnepi alkalmat a Vitézi Rend tagjai megjelenésükkel is erősítették. Az emléktábla előtt az adományozó mellett fejet hajtottak: Nagy Katalin, Nagy László és Kecse Gabriella a Tanoda Egyesület részéről. Koszorút helyezett el Pásztai Ottó, valamint az RMDSZ észak-rogéruszi körzetének elnöke, Bimbó-Szuhai Tibor. Zsigmond József ny. lelkipásztor imádsággal szolgált.

Fotó: Vilidár Andrea

Fotó: Vilidár Andrea

A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.

Fotó: Vilidár Andrea

Fotó: Vilidár Andrea