Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Városnap volt Nagyváradon

Két jelentős évszámhoz is kapcsolódik október 12-e Nagyvárad történetében, ezekről tegnap délelőtt emlékezett meg a váraid önkormányzat és meghívottjaival.

varosnap 2

Nagyvárad városházának épületében kezdődött tegnap délelőtt az az ünnepségsorozat, amelyen két,a  többség sázmára fontos dátumról is megemlékeztek október 12-én: egyrészt 1918-ban Aurel Lazăr ügyvéd nagyváradi házában írták alá az Erdélyi Románok Függetlenségi Nyilatkozatát, amelyet 1918. december 1-én a Gyulafehérvári Nemzetgyűlésen olvastak fel, illetve 1944-ben ezen a napon szabadították fel az orosz-román csapatok Nagyváradot, néhány nappal az utolsó román város, Nagykároly felszabadítása eőtt.

A városnapi megemlékezésen Ilie Bolojan polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, előrevetítve Nagy Románia létrejöttének jövő évi országos ünnepségsorozata egyes helyi részletét, így például mgemlítette több kötet megjelenését is, amelyek az egyesülés témáját dolgozzák fel tudományos szaktekintélyek tollából, illetve Nagyvárad és Bihar megye történelméről szóló tankönyvek nyomtatásáról is szó esett. A város vezetősége ugyanakkor előrebocsájtotta azt is, hogy több szoborállításra is sor kerül majd. A szobrok jeles román személyiségek, mint például I. Ferdinánd király és Roman Ciorogariu püspök tiszteletére kapnak helyet a város különböző pontjain. A polgármestert követően dr. Gabriel Moisa, a Nagyváradi Egyetem történészprofesszora és dr. Ioan Scurtu, Románia jelenkori történelmének egyik legnagyobb kutatója elevenítették fel az egyesítés körlüményeit rövid összefoglalókban.

Dr. Ioan Scurtu, dr. Gabriel Moisa, Ilie Bolojan, Mircea Mălan és Florin Birta

Dr. Ioan Scurtu, dr. Gabriel Moisa, Ilie Bolojan, Mircea Mălan és Florin Birta

A városházi ünnepi megnyitót követően a résztvevők a Nagyvásár tér (Parcul 1 Decembrie) közepén álló román katona szobránál helyezték el koszorúikat és virágcsokraikat, majd hasonló tiszteletadásra került sor Aurel Lazăr nagyváradi házánál, a Nagysándor József (Aurel Lazăr) utca 13-as szám alatt, és az ügyvéd a Fő utcán (Calea Republicii) álló szobránál.

Szamos Mariann