Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Van igény a kultúrára

A magyar költészet napja alkalmából a Berettyó-menti és Érmelléki Közművelődési Egyesület (BÉKE) irodalmi esttel tisztelgett József Attila születése és a magyar költészet ünnepe előtt.

van igeny 1

Az ottományi Komáromi-kúriában megszervezett eseményre az Érmellék és a Berettyó-mente szinte minden szegletéből, Érmihályfalvától Bihardiószegig, Margittán át Micskéig összesen tíz településről érkeztek érdeklődők. Elsőként Tőtős Norbert, a BÉKE ügyvezető elnöke mondott köszöntőt, majd a házigazda település polgármestere, Horváth Béla szólt a jelenlévőkhöz. Az elöljáró örömét fejezte ki, hogy nemcsak a helybéliek, de a távolabbról érkezők is érdeklődéssel keresik fel a kiállítóházat, és az irodalmi estek és hasonló kulturális rendezvények élettel töltik meg a több száz éves termeket, ezáltal a kúria visszanyeri régi pompáját. Az elöljáró felajánlotta saját maga és kollégái segítségét, bármikor szívesen látják vendégül a hasonló rendezvényeket.

van igeny 2

A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük József Attila születésnapján, akinek költészetéről és életművéről Kun Tünde irodalomtanár értekezett. A fiatal, Érbogyoszlóban élő pedagógus komoly szakmaisággal kalauzolta végig a hallgatóságot József Attila költészetének rejtelmein, életének, műveiben olvasható visszahatásain. Az előadást a jelenlévő, régi motorosnak számító kollégák is elismerő szavakkal illették. Érmellék és Berettyó-mente tollforgatói saját írásaikat osztották meg a hallgatósággal. Szilágyi István érmihályfalvi író egyik saját prózáját olvasta fel, majd a szintén érmihályfalvi Boros József költő, valamint dr. Oláh József micskei poéta, a BÉKE elnöke olvastak fel költeményeikből.

van igeny 3

Vendégelőadóként jelen volt és megzenésített versekből álló összeállítással mutatkozott be Kocsis Csaba verséneklő, a berettyóújfalui Körömvirág együttes tagja, aki főként erdélyi költők műveit tolmácsolta a hallgatóság felé. A gitárkísérettel előadott üzenetekre vevő volt a szépszámú hallgatóság, hiszen jó kedéllyel, mosolyogva vették át a ritmust és dúdolták az ismert, vagy az újonnan megtanult sorokat.

Zárásként Szűcs György muzeológus, a kiállítóház vezetője, Kéri Gáspár segítségével bemutatta a kúriában megtekinthető tárlatot, majd Kéri Gáspár és Mados Attila jóvoltából a tájegység ízletes borai is asztalra kerültek és kötetlen beszélgetéssel, szerény szeretetvendégséggel ért véget az est. (Közlemény)