Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Változik a tanterv a jövő tanévtől

A tanügyminisztérium nemrégiben elfogadott tanterve szerint a 2017/2018-as iskolai évben az általános oktatás V. osztályaiban tanulók számára növekedni fognak az óraszámok, így a gyerekek 5–6 órát fognak tanulással tölteni naponta – nem számítva a házi feladatok elkészítését és a másnapra való felkészülés óráit. A törvényről és a jelenlegi, valamint a várható osztálylétszámokról Kéry Hajnal Bihar megyei tanfelügyelő-helyettest kérdeztük.

valtozik a tanterv

A szeptembertől gyakorlatba lépő új tanügyi törvény lépcsőzetesen emeli majd az V.–VIII. osztályos tanulók óráinak számát. Az új tanterv fokozatosan fog életbe lépni, azaz a VIII. osztályosok számára a 2020/2021-es tanévben éri majd el a heti 33–34 óraszámot, míg az V. osztályosok hetente 26–28 órát ülnek majd az iskolapadokban. A következő tanévtől foganatosított változtatások közül Kéry Hajnal tanfelügyelő-helyettes hármat emelt ki: egy számítógép-kezelést oktató tantárggyal (Tehnologia Informaţiei) és heti plusz egy történelemórával bővül az oktatott tantárgyak száma, illetve a román és magyar nyelv és irodalom óraszámai ötről négyre csökkennek.

Kéry kérésünkre arról is beszélt, hogy Bihar megyében a jelenlegi évfolyamok (I.–XII. osztály) tükrében összességében csökken a diákok száma. Az ismertetett adatok szerint jelenleg megyénkben 1190 előkészítős, 1300 első, 1355 másodikos, 1333 harmadikos, 955 negyedikes, 1365 ötödikes, 1230 hatodikos, 1253 hetedikes, 1123 nyolcadikos, 655 kilencedikes – szakoktatásban 227 –, 596 tizedikes (205), 580 tizenegyedikes (197) és 658 tizenkettedikes magyar diák tanul. A számokból kitűnik, hogy a továbbtanuló évfolyamok létszámát illetően jóval kevesebb negyedikes végez most (955), mint a jelenlegi ötödikesek száma (1365), ami lényeges csökkenést jelent. Ez magyarázható az előkészítő osztály beindulásával, ami szintén csökkenti az első osztályosok (1300) számát, viszont a mostani harmadikosok létszámából (1333) kiviláglik, hogy a jövőben egyelőre nincs különösebb ok az aggodalomra.

A líceumi osztályokat illetően a VIII.-ból IX.-be való beiratkozás esetében nagy a lemorzsolódási arány. Kéry Hajnal azt mondta, hogy sokan nem tanulnak tovább: körülbelül 200 olyan diák van (20%), akik az általános iskola elvégzése után nem folytatják tanulmányaikat egyik vonalon sem, jóllehet a szakiskolák esetében – a havi kétszáz lejes ösztöndíjnak köszönhetően –a beiskolázási arány most enyhe emelkedést mutat. A tanfelügyelőség természetesen igyekszik a fentebb említett stratégiákhoz hasonló egyéb módszereket is kidolgozni a jövőben a továbbtanulás előmozdítására, a továbbtanulás és az önképzés fontosságának tudatosítására.

Szamos Mariann