Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Vajdaságban a migránsok után

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a fennhatóságához tartozó, Budapesten szolgáló Erdélyi Gyülekezet küldöttsége december 17-én a Vajdaságba látogatott. Magyarkanizsa község Horgos települése a televíziók híradóiban bemutatott döbbenetes képsorokkal él emlékezetünkben. Naponta több ezer ember gázolta le a gyümölcsösöket, szőlősöket, a családok veteményeseit, megtámadva az Európát védelmező magyarországi határt. A távoli országok menekültjei áldozatokként érkeztek, majd elvonulásukkal felbecsülhetetlen károkat és áldozatokat hagytak maguk mögött. Ezeket az áldozatul esett magyarkanizsai, horgosi testvéreket kereste fel szerény, de a lehetőségek szerint mégis bőkezű, kárenyhítő adománnyal az egyházkerület képviseletében Csűry István püspök és Salánki Lóránd gazdasági tanácsos, valamint a segélyakciót kezdeményező Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora, dr. Zalatnay István és munkatársai.

vajdasagban

A magyarkanizsai polgármesteri hivatal dísztermében a kedvezményezett gazdák fogadták a jókedvű adakozókat. A helyi vezetők közül jelen volt Pásztor István, a Tartományi Képviselők elnöke és Bimbó Mihály polgármester. Magyarország belgrádi nagykövete, Pintér Attila is megtisztelte a rendezvényt.

Csűry István püspök Ruth könyvének egyik szívbemarkoló történetével köszöntötte az áldozatul esett vajdasági magyarokat és a megjelent vezetőket. Kiemelte, hogy a moábita Ruth, mint a kiválasztottak földjére érkező, tragédiákkal elnyomorított fiatal asszony miként lesz  örök példaképe annak a hazát keresőnek, aki a vendéglátást elfogadja és megköszöni, de eszébe nem jutna követelőzni, avagy erőszakkal elvenni abból, amit az őshonos otthonlakó évtizedek alatt megteremtett magának. A szelíd kalászt szedegető asszonyt szorgalmáért, magaviseletéért már az első nap jutalmazták. Ruth nem szándékozott határokat szétzúzni, sem korlátokat lebontani, sőt minél előbb hálával köszönte a kenyeret és az italt, amit megosztottak vele a mezőn szorgoskodó otthoniak. A kalásszal megelégedő így lett részvevője a kemény munkának és a kenyér ajándékának. Azok, akik napjainkban áldozatként jelentkezve alig enyhíthető károkat és alig vigasztalható áldozatokat hagytak maguk után, elbuktak az emberiesség alapfokú vizsgáján. Nem vendégekként viselkedtek, emiatt nem lehetett velük vendégszeretetet gyakorolni. Európa tévedett, amikor a sorrendet felcserélte. Tévedett, amikor vendégszeretetet szorgalmazott, mert láthatóan nem vendégeket kapott cserébe.

Megtapasztalva, hogy a félreértelmezett embertisztelet milyen kártételeket okozott a környezetünkben, Egyházkerületünk Elnöksége felszólítja Európa döntéshozóit, hogy teremtsenek rendet az Unió határainak védelme terén, a földrész őslakosságának biztonsága érdekében, valamint minél előbb pacifikálják a háborús övezeteket!

Nagyvárad, 2015. december 21.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata