Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Utolsó simítások a Csiha Kálmán Gyülekezeti Házon

Mintegy másfél esztendeje adtunk hírt arról, hogy Érsemjén központjában kétszáz esztendős épület felújításába fogott a helyi egyházközség és az önkormányzat. A régi épület egykoron felekezeti fiúiskolaként szolgálta a falu közösségét. Az épületben kántortanítói lakás is volt.

utolso 1

A Csiha Kálmán Gyülekezeti Ház

Minden bizonnyal az egyházi matrikulában említett templomrenoválás idején épülhetett – tudtuk meg annak idején Kereszturi Lajos egyházi főgondnoktól. Az épület történetéhez hozzátartozik, hogy 1834-ben egy tűzeset miatt leégett, de a helyi református közösségnek hamarosan sikerült újjáépítenie. Ezután még 114 évig, vagyis az 1948-as kommunista államosításig volt a felekezet fennhatósága alatt.

Kereszturi Lajos az épület új rendeltetéséről is szót ejtett. Mint mondta, közösségi házként fog szolgálni az ingatlan, ahol bibliaórákat, konfirmációra való előkészületeket, kóruspróbákat és egyéb hasonló tevékenységet lehet majd folytatni.

Az egyházközségen belüli lelki életről, illetve a helyi ifjúsági hitélet szellemi és lelki gyarapodásáról Csáki Márta lelkipásztorral beszélgettünk nemrégiben, akitől megtudtuk, hogy a felekezeten belül többek között zenei oktatás is folyik. Gitározni tanítja a fiatalokat, férje, Csáki Károly helybéli kántor pedig furulyacsoporttal is foglalkozik. Mint mondta, az ifjúsági foglalkozások „kinőtték” a lelkészi hivatalt, így ezentúl az egykori református fiúiskola épületében, azaz a Csiha Kálmán Gyülekezeti Házban lesznek ezek a tevékenységek.

Az elmúlt héten tapasztaltuk, hogy az épület teljes pompájában díszeleg a falu főterén, benne pedig az utolsó simításokat végzik.

S. É.