Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ütközések

utkozesek

Az előadás mozgatórugói az azonosság, az öntudat, a csoportos öntudat, a viselkedési normák, a kulturális hovatartozás, az egyéni és csoportos azonosság/másság fogalmai, valamint másképp vagy azonos gondolkodás, illetve az ezek ütköztetéséből következő találkozások. A mai társadalmunk státuszjátékainak egy kinagyított vetületét szeretnénk a nézők elé tárni, ahol a groteszk társadalmi „játékokon” keresztül reflektálunk görcsös törekvéseink áldozatainak kiszolgáltatottságára. Ebben a szemléletben, koreográfiáinkban a mellé-, alá-, fölérendeltség fizikai megnyilvánulásait kívánjuk színre vinni.  (Dimény Levente)