Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ünnepség a Szociális Napköziben

Kedden délután tartotta karácsonyváró ünnepségét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szociális Napközije. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium alagsorában angyalok, pásztorok, koronás királyok szaladgáltak lázas izgalommal várva, hogy a meghirdetett időpontban megkezdődjék az ünnepség. Vendégségbe várták szüleiket, hogy megmutassák, milyen ügyesen verselnek, énekelnek és furulyáznak. A szociális napközi vezetője Dombi Enikő köszöntötte a megjelenteket. Enikő tizenhét szociálisan hátrányos család kisgyermekével foglalkozik itt minden hétköznap 13 és 16 óra között iskolaidőben. A tanítási órák után egy kötetlen hangvételű beszélgetéssel indul a tevékenység a napköziben. Mindenki alkalmat kap ilyenkor arra, hogy beszéljen az aznap történtekről, örömeiről, vagy problémáiról. Ekkor kerül sor arra is, hogy egy bibliai idézetet, az aranymondást is megtanulják, valamint együtt imádkoznak egymásért, családjaikért, a rászorulókért.

unnepseg 1

Ezt követően közösen fogyasztják el a meleg ebédet, majd kezdődik a leckék megírása és a tanulás. E nem kis feladatban Enikő segítségére van Gáll Olga – Olga néni, sőt a nehezebb időszakokban egy nagymama is önkéntes szolgálatban besegít.

A keddi ünnepség is igei üzenettel kezdődött. A gyermekek éneke után Vinczéné Pálfi Judit, a KRE missziói eladótanácsosa Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levelének 2 részéből olvasta fel a 15-16 verseket: „Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébök;”. Arra bíztatta a gyermekeket, a megjelenteket, hogy merjenek csillagok lenni, olyan csillagok, melyek világítanak, útba igazítanak, eligazítanak.

 

Furulyával, verssel és énekkel dicsérni Istent

Kiss Tünde zenetanárnő szeptembertől foglalkozik a gyerekekkel. Furulyázni tanulnak együtt hetente egyszer. Az azóta eltelt rövid időszak ellenére a csoportokban, párokban vagy önállóan fellépő gyerekek hiba nélkül csillogtatták meg eddig elsajátított tudásukat.

Ezt követően lépett színre a jelmezes csapat, hogy előadják betlehemes műsorukat. A nehéz tanulás, leckeírás mellett szépen megtanult versek hangzottak el, énekek csendültek fel a közönség nagy örömére. A jelenet után a napközi vezetője elmondta, hogy angyalok is jártak már a napköziben, akik minden gyereknek hoztak ajándékot, de a családoknak is hoztak tartós élelmiszerekből álló csomagot.

unnepseg 2

Ebben az évben a KRE Igazgatótanácsi Hivatalának munkatársai személyesen készítettek ajándékot a napközi gyermekeinek. Az ünnepségen jelenlévő munkatársak adták át az így elkészített ajándékcsomagokat a gyermekeknek. Az ünnepségen jelen volt a hollandiai Bakker házaspár. Ők évek óta személyesen támogatják a szociális napköziben végzett munkát és a gyermekeket. Dombi Enikő elmondta a szülőknek, hogy a házaspár szabadidejében süteményeket készít, azokat eladják és így gyűjtik össze azt a pénzt, amivel támogatni tudják a programot, a gyermekeket és családjaikat. Pihenőszabadságuk idején pedig örömmel jönnek el Nagyváradra, hogy együtt legyenek, együtt játszanak a gyerekekkel.

Az ünnepség keretében is együtt készíthettek el egy kis mécsestartót, melyet minden gyermek hazavihetett, hogy majd karácsonyeste, a mécses fényénél lélekben együtt tudjanak lenni.

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Szőcs Éva, előadótanácsos