Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ünnepeltek és emlékeztek

Hatvanöt éves érettségi találkozójukat tartották meg azok az öregdiákok, akik 1948-ban végeztek az egykori nagyváradi Premontrei Főgimnáziumban. Az ünnepséget a Szent László Római Katolikus Gimnázium egyik osztálytermében tartották meg. Ennek az osztálynak volt a növendéke Pásztai Ottó is, aki egyúttal a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének is az elnöke, s aki érdekességképpen elmesélte: tanulmányaik megkezdésekor 55-en voltak az osztályban. A háborús, nehéz esztendők miatt többen is lemorzsolódtak. Végül 1948-ban 22-en érettségiztek. Osztályfőnökük Telepy Marcell volt, az iskolaigazgató pedig Tauszik Alajos. 1948 volt az utolsó év, amikor is még Premontrei Főgimnázium lehetett a neve a nagyhírű iskolának. Azután a kommunizmus idején sorra megszüntették az egyházi iskolákat, fölszámolták a szerzetesi rendeket, elkobozták a magyar történelmi egyházak javait. A premontreiek tanintézetét is államosították, átnevezték, ám mintegy húsz évig sokan mégiscsak Premontrei Főgimnáziumként emlegették az iskolát, így maradt meg a köztudatban a különleges szellemiséggel bíró gimnázium.

A 60 éves érettségi találkozó óta minden esztendőben összegyűlnek, hogy kicsit elbeszélgessenek, ünnepeljenek és fölidézzék a régi szép időket, az egykori diákéletet. Ez alkalommal kilencen vettek részt a találkozón, volt, aki Magyarországról látogatott haza a szép és hangulatos összejövetelre. Megemlékeztek elhunyt diáktársaikról és tanáraikról is. Minden megboldogult emlékére gyújtottak egy-egy mécsest. Remélik, jövőre is találkozhatnak mind a kilencen.

Tóth Hajnal