Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ünnepeltek a Váradi Dalnokok

Ötödik születésnapját ünnepelte szombat este a Váradi Dalnokok férfikara több meghívott énekes és hangszeres együttessel közösen. A mintegy háromórás előadáshoz és az éneklés jegyében zajló közösségi ünnepléshez, melyre színültig telt a Partiumi Keresztény Egyetem díszterme, mindenki hozzátette a maga tehetségének és jókedvének legjavát.

A Márkus Zoltán karnagy vezette házigazda Dalnokok mellett fellépett az Arad megyei Kisiratosról érkezett Rónasági Citerazenekar, a Nagyváradi Asszonykórus – Tasnádi Ferencz vezényletével, F. Márton Erzsébet színművésznő (Nyírő József Öreg legények című novellájával), a vajdasági Csókáról érkezett II. Rákóczi Ferenc Férfikórus, a kecskeméti Gregus Tárogató Kvartett, valamint a Csillagocska zenekar és néptáncegyüttes. Az ünnepi hangulathoz méltóan, de ahol kellett, frappánsan és szellemesen konferált az est folyamán Ráksi Lajos egyetemi lelkész. A jó énekhez kell a jó bor is, ennek jegyében minden vendégfellépő ajándékkosarakkal halmozta el a váradi örökifjú dalnokokat.

Unnepeltek 1

A Pálfi József lelkész vezette nagyváradi Csillagocska Alapítvány égisze alatt működő, valamint Agyagási Ernő váradréti presbiter fáradhatatlan szervezőmunkája nyomán tevékenykedő Váradi Dalnokok jelenleg 51 tagot számlálnak, de sosem voltak 40-nél kevesebben. Hangjuk zengő, élet- és énekkedvük kifogyhatatlan, és íme az öt év munka, közösségi élmény és kitartás mérlege: repertoárjukon hivatalosan 114 ének szerepel, eddig 87 fellépésük volt, több ezer kilométert utaztak a különféle szereplések helyszíneire, ahol mindig méltó módon szolgálták ízes magyar énekkel ünnepeinket, megemlékezéseinket, avatóinkat, imáinkat és még sorolhatnánk hogy mi mindent, s a kimutatások szerint mintegy 27 ezer ember hallhatta eddig őket. Az est folyamán ugyanakkor néma felállással emlékeztek meg az elmúlt esztendőkben elhunyt dalnok-társakról.

Unnepeltek 2

Visszatérve a háromórányi jó hangulathoz, az együttesek repertoárjain volt bőven népdal, nóta, néptánc, verbunkos zene és szívet melengető, de bizony könnyeket is fakasztó hazafias nóta, illetve katonadal is. A legnagyobb sikert ez utóbbi tekintetben kétségtelenül a vajdasági Csókáról jött II. Rákóczi Ferenc Férfikórus aratta, amelynek tagjai a megélt és megénekelt háborúról, illetve a távolba szakadt magyarságérzéséről a leghitelesebben tudtak számot adni. Igazi zenei különlegességnek számított még a kvintetté kiegészült kecskeméti Gregus Tárogató Kvartett népi hagyományú muzsikát és verbunkost kamarazenei rangra emelő műsora is.

A csókai II. Rákóczi Ferenc Férfikórus

A csókai II. Rákóczi Ferenc Férfikórus

Zárásként visszatértek a színre a Váradi Dalnokok, és búcsúzóul mindenki együtt énekelhetett el velük egy Várnai Ferenc által dallamba foglalt Babits-verset: „Mindenik embernek a lelkében dal van…”

A kecskeméti Gregus Tárogató Kvintett

A kecskeméti Gregus Tárogató Kvintett

Az eseményt késő estébe nyúló énekszó követte jó közösségi hangulatban, immár a megérdemelt vacsora és folyékony hozzávalók mellett.

Tóth Gábor