Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Újraválasztották Csűry Istvánt

Újraválasztotta tisztségébe Csűry István püspököt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) közgyűlése, amely pénteken Nagyváradon ülésezett. A testület ugyanakkor döntött az egyházi vezetőség különböző bizottságainak összetételéről is.

Bara Lajos, Csűry István és Forró László

Bara Lajos, Csűry István és Forró László

A 97 szavazatból 84-gyel választotta újra a KREK közgyűlése Csűry István, az egyházkerület püspökét. A Királyhágómelléki református egyházi vezetőség folytatni kívánja azt a munkát, amit megkezdett, és aminek már megvannak a kézzel fogható bizonyítékai, mondta érdeklődésünkre az újraválasztott püspök. Csűry kiemelte, hogy ez az eredmény feljogosítja őt és csapatát arra, hogy azokat a feladatokat, amelyeknek nekikezdtek, folytassák. A püspök szerint a közgyűlés nagyon nagy arányban azoknak szavazott bizalmat, akik az utóbbi években hathatós munkával bebizonyították, hogy képesek és hajlandók az egyház javáért szolgálni, most újból felhatalmazást adott arra, hogy azon az úton haladjanak tovább, amelyen az utóbbi öt-hat évben járnak.

Az egyházkerületi közgyűlés ugyancsak nagy többséggel választotta újra a lelkészi főjegyzőt, Forró Lászlót, Hegyközkovácsi református lelkészét. „Az elmúlt hat esztendőt a Királyhágómelléken olyasfajta irányvonal határozta meg, amelyet püspök úr meghirdetett az első ciklus kezdetén, amely egyrészt a belső önépítésről szól, a másik a politikai irányváltásról, ami sokszor kemény kritika tárgyaként felmerül, illetve a harmadik, amit egyszerűen úgy összegzett püspöki jelmondatában, hogy mindezt megvalósítani a békesség kötelékében” – hangsúlyozta a főjegyző.

Az egyházkerületi főgondnoki tisztségre a zilahi Wesselényi Református Gimnázium igazgatóját, Bara Lajost választották meg. A szilágysági pedagógus a Zilahi Református Egyházközség és a helyi egyházmegye gondnoka is, ezért mint mondja, sok olyan problémával szembesül helyi, illetve megyei szinten, ami a többi gyülekezetben is jelentkezik, úgyhogy eddigi tapasztalatával azon lesz, hogy segítsen a hozzá fordulókon.

A tisztújító egyházkerületi közgyűlés egyébként a sajtó kizárásával zajlott. Amint megtudtuk, a nyilvánosságot azért zárták ki, mert hat évvel ezelőtt született egy erre vonatkozó határozat. Így arról nem tudunk beszámolni, hogy az ülésen mi zajlott, mi hangzott el, csak a választás utáni nyilatkozatok alapján tájékoztathatjuk olvasóinkat.

Borsi Balázs