Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Újítások a Szent László-líceumban

A 2017/2018-as tanév több változást hoz azok számára, akik iskolánk valamely szakán szeretnének továbbtanulni. Felszerelt szaktantermek várják a jelentőket, a diákok megannyi érdekes és értékes programban vehetnek részt egy igazi Boldog Iskolában.

fozes

Felszerelt tankonyha

A közélelmezési szaklíceumi osztály (28 hely), valamint a szakács szakiskolai osztály (28 hely) iránt érdeklődőket modern, felszerelt tankonyhával várjuk. A külhoni magyar szakképzés éve program során körvonalazódott intézményünk azon szándéka, hogy fejlesztési lépéseket tegyünk e területen is. A megvalósítás nem váratott sokat magára, hiszen a napokban, a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit ZRT által támogatott pályázat eredményeként minőségi, gyakorlati oktatást elősegítő, korszerű tankonyhai berendezésekre (professzionális főző-, sütőberendezésekre, edényekre, evőeszközökre, ételkészítési eszközökre, munkapultra, felszolgáló asztalra, konyhai kisgépekre, terítéshez nélkülözhetetlen kellékekre) tettünk szert. A 2 millió forint értékű támogatásnak köszönhetően iskolai körülmények között ugyan, de valós munkahelyet imitálva a diákok megismerhetik a vendéglátás valamennyi területét. A tankonyhai és felszolgálótermi tevékenységek jól használható gyakorlati tudást, valós professzionális konyhai környezetben található eszközök használatának elsajátítását, az elméletben megtanultak gyakorlatba ültetését, a munkaszerzés esélyének növelését, a problémamegoldó készségek fejlesztését segítik elő. A beruházás előnyeit nem csupán vendéglátói-közélelmezési szakon tanuló diákjaink élvezhetik, hiszen számos iskolai rendezvényünk nélkülözhetetlen pontja a vendéglátás: a zsűri, a versenyző diákok és egyéb résztvevők fogadtatása. A Gasztronómiai Cool-Túra szaktábor, majd pedig a nagyhét alkalmával lehetőség nyílt arra is, hogy a diákok az eszközöket felhasználva jótékony céllal főzzenek a rászorulóknak. A Caritas Catolicával együttműködve a XI.C végzős szakosztály 14 diákja vett részt az ételek elkészítésében, illetve kiosztásában. A tervek szerint számtalan hasonló megmozdulásban fognak még részt venni diákjaink a közeljövőben, hiszen helyiség, felszerelés és munkaerő is adott hozzá. A sikeres szakvizsgát követően felszolgálóként, szakácsként, közélelmezési minőségellenőrként, rendezvényszervezőként találhatják meg helyüket a munkaerőpiacon. A Szakács szakosztály végzősei számára (11. osztály) adott a lehetőség, hogy beiratkozzanak iskolánk Közélelmezési szaklíceumi osztályába, ahol ők is érettségi diplomával gazdagodhatnak.

teol

Modern taniroda

A közgazdasági szaklíceumi osztály (28 hely) tagjai is okostáblával, tárgyalóasztallal, illetve számítógépekkel ellátott tanirodában irányíthatják gyakorlócégeik tevékenységét. A végzősök képesek lesznek a piaci viszonyokat elemezni, a vállalat pénzügyi és emberi erőforrásait észszerűen beosztani, valamint a gazdasági folyamatokat nyilvántartani a könyvelésben. A X. osztály után alapkompetenciákat, majd pedig a XII. osztály elvégzése után, függetlenül az érettségitől, szakmai kompetenciát igazoló oklevelet (Certificat de calificare profesională nivel 4) biztosítunk diákjainknak. A megszerzett diplomával előkönyvelőként, brókerként, üzletkötőként, kereskedelmi alkalmazottként, biztosítási ügynökként helyezkedhetnek el.

Nagy figyelmet fordítunk tehát a tanulók pénzügyi ismereteinek megalapozására, lehetőséget biztosítunk pénzügyi, fogyasztóvédelmi ismereteik oktatására is. Aktív szereplői vagyunk a magyarországi OTP Fay András Alapítvány által működtetett pénzügyi tréningeknek. Több ízben is ellátogattunk a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontjába, mely maradandó élményt biztosított valamennyi diáknak. Sulibank programjuk vonzóvá és szórakoztatóvá formálja általános iskolásaink tanóráit. Két éve vette kezdetét szoros kapcsolatunk a romániai Jog a Tanuláshoz Alapítvánnyal, amelynek célja a fiatalok felelősségteljes pénzügyi magatartásának fejlesztése. Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület szervezésében évente sorra kerül a tanulók pénzügyi intelligencia szintjének felmérése. Pénzügyi, fogyasztóvédelmi ismeretek fejlődését szolgálják tanirodai kiállításaink, illetve vásáraink, amelyeken egyebek mellett azt is megtapasztalják, hogyan kell a fogyasztót informálni, miképpen kell ügyletet kötni, számlát kitölteni.

A kitartó munka eredményeként a napokban a magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  Szakállamtitkársága a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet adományozta tanintézetünknek.

zarandok

A boldog iskola

Humán-teológia intenzív angol szakosztályban (28 hely) hangsúlyt kap a keresztény értékrend kialakítása és az általános műveltséghez szükséges vallási ismereteket is itt alapozzuk meg. A diákok a szokásos vallásórai tananyag mellett tanulnak bibliaismeretet, vallástörténelmet, művészettörténetet. Emellett heti 4 órában emelt szinten sajátíthatják el az angol nyelvet, és 2 órában a német nyelvvel ismerkedhetnek. Az érettségi tantárgyaknak köszönhetően (román nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz) az itt végzőknek a teológia, hittantanári, jogi, nyelvészeti, irodalmi, társadalomtudományi, szociális gondozói pályákon van előnyük. E szak iránt érdeklődők számtalan jótékonysági és vallási esemény aktív résztvevői. Az idei tanév sok ilyen rendezvényben bővelkedett: húsvétra készülődve a Szent László-iskola tanárai és diákjainak egy csoportja közösen imádkozta el a keresztutat a székesegyház kertjében. Ezt megelőzően nagyböjti lelki napot szerveztek. Az ünnepi ráhangolódás részeként az intézmény tantestülete, diákjai és a szülők közös nagyböjti zarándoklatra készültek Máriapócsra (Magyarország). Az érdeklődők számára évente megrendezésre kerül a Hivatások nyomában hittanverseny, illetve a hittan tantárgyverseny. Téli ünnepeink szerves részévé váltak már a hagyományos katolikus bálok. Szent László évében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel együttműködve Szent László élete és öröksége címmel egyháztörténeti vetélkedőt hirdetünk hazai középiskolás diákok számára. A verseny célja, hogy fiataljaink jobban megismerjék Szent László élete, tevékenysége által az Istennek, a felebarátnak szentelt élet értékét, mélységét és szépségét.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogság Intézete célul tűzte ki, hogy programjai által pozitív érzelmeket vigyenek a tanórákba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a boldogság ugyanis tanítható. Az iskolai tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok nyitottabbá váljanak, erősítsék önbizalmukat, pozitív életszemléletüket. Az idei tanévtől iskolánk a Boldog Iskola cím örököse is lett.

Várunk minden kedves jelentkezőt, legyen „szentlacis”, tapasztalja meg, milyen boldog körülmények között tanulni!

Kor Erika, Nógrádi Márta
a Szent László-gimnázium tanárai