Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Új igazgató a szalontai kultúrházban

Kovács István január 6. óta tölti be a nagyszalontai Zilahy Lajos Művelődési Ház igazgatói tisztségét, miután az intézményt korábban tizenöt évig vezető Laza Carmen lemondott. Kovács István a Reggeli Újságnak elmondta, kihívásnak tekinti a hajdúvárosi kultúrház irányítását, ugyanis az intézménynek szerteágazó tevékenysége van, minden nap történik valami, és időszakonként nagy rendezvényeknek is otthont biztosít.

uj igazgato 1

A frissen kinevezett igazgató fiatal kora ellenére (még közelebb áll a 20-hoz, mint a 30-hoz) régóta aktív részese a civil életnek, hiszen szülőfalujában, a Szalonta melletti Árpádon jó ideje az ifjúsági szférában tevékenykedik, Nagyszalonta közelsége és a két település közötti szoros kapcsolatnak köszönhetően a hajdúvárosi életbe is betekintést nyert, mondja Kovács István. Hozzáteszi, nemcsak szemlélője, résztvevője is volt a szalontai programoknak.

A nagyszalontai kultúrházban minden nap van valami program, képzések, táncórák, próbák. Ezek olyan foglalkozások és rendezvények, amelyek úgymond bejáratottak, kipróbált és bevált programok, amelyekre igény van – mondja a fiatal igazgató. Elmondta még azt is, az elődjétől megörökölt rendezvénynaptáron nem kíván változtatni, éppen azért, mert ezeknek a programoknak igazolódott a létjogosultságuk. Kérdésünkre, hogy mégis mi volna az, amivel a kultúrház tevékenységében hatékonyabban megjelenhetne a kultúra is, Kovács István elmondta: a színház és az egyéb kulturális programok most is jelen vannak az intézményben, de fontosnak tartja a fiatalok nagyobb mértékben történő bevonását. Ehhez létre kell, hogy jöjjön az élő kapcsolat a művelődési ház és a tanintézetek, iskolák, hasonló jellegű civil szervezetek között. Pozitív példaként említi, hogy a nagyváradi Szigligeti Színház kihelyezett előadásait bérletes rendszerben hirdették meg, és nemrég egy egész osztálynyi gyermek vásárolt diákbérletet a tanárnőjük szorgalmazására. Fontos tehát a kapcsolat a tanárokkal, tanítókkal, akik irányítani tudják a diákokat és bevezethetik őket a kulturális életbe.

uj igazgato 2

Annak ellenére, hogy a Zilahy Lajos Művelődési Ház talán az egyik legnagyobb kultúrház a megyében, mégis helyszűkével küszködnek. A nagytermet kivéve a többi helyiség nagyon tagolt, és immár minden terem foglalt. Mint megtudjuk, nemrég a Sinka István Kézműves Kör a művelődési házba költözött korábbi székhelyéről, a Csonkatorony melletti Arany-palotából. Kovács István elmondja, amennyiben újabb programokat indítanának, azoknak nehéz lenne helyet találni.

Amint az új igazgató elmondta, a szalontai kultúrház egyébként jó állapotban van, a felszereltsége is megfelelő, csupán kisebb javításokat kell eszközölni. Mégis, ami némileg korlátozza például a nagyobb színházi előadások lehívását, az a színpad mérete. Ugyanis a pódium sem mélységében, sem szélességében, sem magasságában nem elég nagy ahhoz, hogy egy nagyobb produkció díszletelemeit berendezzék. Gondolkodnak azon, hogy miképpen lehetne a színpadot megnagyobbítani, de a lehetőségek korlátozottak: az egyetlen mód az volna, ha a nézőtér rovására nagyobbítanák meg az előadóteret.

Kovács István, aki egyébként történelem szakon végzett a Nagyváradi Egyetemen, elmondta: kihívás számára az igazgatói tisztség, hiszen meg kell szoknia még az ezzel járó feladatokat, illetve a saját ötleteit is finomítania kell ahhoz, hogy a későbbiekben gyakorlatba ültesse azokat. A következő időszakról elmondta, „felpörög az élet”, mivel a hajdúvárosban idén ünneplik Arany János születésének 200. évfordulóját, az Arany-évben pedig számos nagy rendezvénynek ad otthont a művelődési ház.

Borsi Balázs