Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tüzet gyújtani az emberek szívében

Utolsó alkalommal vettek búcsút családja, hozzátartozói, barátai és közönsége a július 9-én elhunyt Varga Vilmostól, akitől tegnap délelőtt a Szigligeti Színház előcsarnokában köszöntek el. A gyászolók a színházból kísérték a Rulikowszki temetőbe az egykori színészt és rendezőt.

Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

A Szigligeti Színházban tartott megemlékezésen Hajdu Géza színművész olvasta fel a 85 évesen elhunyt Varga Vilmos búcsúztatóját, átfogva színházi tevékenységeinek gazdag, elsősorban nagyváradi palettáját, kiemelve legnagyobb színészi alakításait és rendezéseit. A Rulikowski temető Steinberger kápolnájában Veres Kovács Attila váradolaszi református lelkipásztor búcsúztatta az elhunytat. A lelkész a család által választott igét olvasta fel az egybegyűltek előtt, Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele 5. részének első versét; a „földi sátorház” elbomlásán és az e felett érzett mérhetetlen szomorúságon túlmutat az, hogy az ő lelküket is megérintette az Örökkévaló, melyet a szeretett lény eltávozásában sikerült meglátniuk. Kiemelte továbbá azt, hogy a hegyközkovácsi születésű Varga Vilmos a színpadon és magánemberként, egy kávé mellett beszélgetve is a komolyság és a régi vágású úriember példája volt, aki játékával és emberi egyenességével a közönsége és mindazok szívében érvényesült, akik közelebbről ismerték – „meggyújtotta az isteni szikrát, megszépítette az életet, és erre csak az képes, akiben szintén ég a tűz” – mondta Veres Kovács.

Meleg Vilmos, Forró László és Veres Kovács Attila Fotó: Csikos Rolland

Meleg Vilmos, Forró László és Veres Kovács Attila
Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

Fotó: Csikos Rolland

Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökhelyettese is elköszönt a színésztől a hegyközkovácsi gyülekezet nevében egy olyan igével (Lukács evangéliuma, 9,33), amely jelmondatként, hitvallásként és tanításként egyaránt jellemezte és meghatározta Varga Vilmos életét és munkásságát, aki soha nem szűnt meg szülőfaluja aktív, teljes tagja lenni: „Jó nékünk itt lenni.” – hangzott el az ige. Utolsó felszólalóként az elhunyt közeli barátja, Meleg Vilmos színművész vett búcsút drága barátjától, akivel hosszú évek ismeretsége és közös szereplések kötötték össze a Kiss Stúdió színpadán.

A szertartás végén a Varga Vilmos hamvait őrző urnát a végső nyughelyéül kijelölt sírgödörbe helyezték.

Szamos Mariann