Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Túraajánló: Bemutatjuk Czárán Gyula Középső körútját

„Rézbánya természeti nevezetességei három nagy körútba vannak összefoglalva…a Középső körút vegyesen vízeséseket s barlangokat fűz egy csoportba – szép kilátási pontokkal mind a három dicsekedhetvén.” (Czárán Gyula: Kalauz)

A Fekete-Körös forráságainak vidékén, a turisztikai szempontból terra incognita-nak számító Rézbánya környékén építette ki Czárán Gyula azt a három körutat (Alsó, Középső és Felső), amelyeknek átadására 1904. július 15–16–17-én került sor, az Erdély folyóirat 1904. évi 7–8. száma szerint. Turista naplómból – A rézbányai hármas körút átvétele című írásában Tanács József mutatja be a három nap történéseit.

Pregna-mező   Fotó: Egri Ferenc

Pregna-mező Fotó: Egri Ferenc

Az eseményen kilenc EKE-tag (Erdélyi Kárpát Egyesület. EKE – szerk. megj.) vett részt, köztük: Melitskó Frigyes, az EKE turisztikai osztályának elnöke, Tanács József, EKE ellenőr, dr. Ruzitska Béla és neje. A csapat június 14-én indult el Kolozsvárról és este értek Váradra. Másnap reggel Biharlonkán (Lunca), az őrháznál Czárán Gyula fogadta vendégeit. Délután meg is érkeztek a szekereken Jordán Dénes „bánya-felőr” házához. Az ötfogásos, pulykapecsenyés, rétesekkel és nyalka borosüvegek tartalmával fűszerezett ebéd hatására látatlanban is átvették volna a Középső körutat. Czárán azonban odarendelte a kocsikat és felparancsolta a turistákat. Aznap csak a Bihar Kaput (Poarta Bihorului) és a (Fekete) Körös eredete barlangot (Peştera Izvorul Crişului) látogatták meg. Sötétedésre értek vissza. A paprikás csirke, a habpuszikat kínálgató háziasszony és a nyalka üvegek tartalma Czárán éltetésére késztette a vendégeket.

16_KozepsoKorut_Terkep

A Középső körút térképe

Czárán másnap reggel 3 órára menetkészenlétet rendelt el. Széky Miklós rögtön kijelentette, hogy ne számítsanak rá. Lehet megérzett valamit abból, amit Czárán nyilván tudott a Felső körútról. Este kilenc óra helyett fél 12-kor érkeztek vissza az elveszettnek hitt turisták a forró levessel, vadpecsenyével és pezsgővel várakozó főhadiszállásra, 8 óra lovaglás és 14 óra gyaloglás után. Eme rekord annyira megviselte a derék embereket, hogy éjfél után két óráig éltették az EKE-t és Czáránt, de semmi szín alatt nem vállalták a második reggeli 3 órai kelést. Reggel kilencre eldőlt, hogy hatuk kivételével, akik az ebéd után visszaindultak Kolozsvárra, a többiek (Palkovics József, dr. Szádeczky Gyula, dr. Ruzitska Béla és neje) maradtak még egy napot. Lóra ülve bejárták az Alsó körutat és estig vissza is érkeztek Rézbányára. A fentiek alapján egyet tudok érteni a korabeli EKE-rigmussal: „Nők nélkül a kirándulás suta, harapni való nélkül a kedélyhangulat buta, és bor nélkül a zuhatagot üsse meg a guta…”

15_Keresztmetszet

A Középső körút szint-metszete

Munkánk során a legtöbb gond a Középső körút azonosításával volt: a Bihar-esést és a Kondor-barlangot csak három-négy kiszállás után találtuk meg, a Körös eredete barlangot pedig vasajtóval zárták le, mert innen látják el ivóvízzel Rézbányát. További kellemetlenség, hogy az újraindult molibdén bánya miatt nem lehet a Bihar kaputól kényelmesen megközelíteni Rézbánya Plájt a bánya területén áthaladó, lezárt úton, hanem a Vertop-hágóra (Vârtop) vezető műútra kell felkapaszkodni, ahová át kell küldeni a buszt vagy az autókat, mert másképp nem tudjuk bejárni a teljes Czárán-nyomvonalat, csak részletekben vagy nagyon nagy erőfeszítések árán.

11

Kondor-barlang Fotó: Egri Ferenc

Ha a Középső körutat akarjuk követni, a Rézbánya–Vertop műútról (DN75) rögtön a település után jobbra, Rézbánya Pláj felé kanyarodunk, a bányavállalat parkolója felé (1. pont: N46.48708, E22.61493). Innen gyalog indulva áthaladunk Rézbánya Pláj elhagyatott, romos, „katasztrófa sújtotta” kinézetű épületei között, majd balra föl a Pregna-mezőre kapaszkodó, vízmosásos erdészeti útra, még a valamikori felszíni uránbánya területét örző-védő sorompó és ellenőrzőpont előtt. Viszonylag hosszú és meredek emelkedő után kiérünk a „Pregna mező szép kilátással kinálkozó térségére” (Czárán Gyula: Kalauz). Ez kiváló pihenőhely. Miután a Pregna-mezőről (2. pont: N46.48915, E22.65039) körbegyönyörködjük a Nagy Bihar-csúcs (1849 m) északnyugati oldalát, rátérünk a Vertop-hágóhoz vezető köves útra. Itt már teljes rálátás nyilik a Fekete Kövek mészkőszikláira, a Bakkhát déli lejtőire és alant a Rézbányai Körös vízgyűjtő területére és a Középső körút mély völgyeire. A Nepomuk-patak völgyfőjét keresztezve hamarosan megérkezünk a Ferdinánd-patakhoz. Czárán útja itt a völgyfő jobb oldalán ereszkedett le a Bihar-eséshez (3. pont a térképen: N46.49710, E22.66770). Ezt a szakaszt pirossal jelöltem a térképen, mert csak igen elszánt és felkészült csapatnak ajánlom! Ezzel szemben egy biztonságosabb változat a kék nyomvonalat követve a Nepomuk- és Ferdinánd-patakok közötti gerincen leereszkedni, majd jobbra, a Középső körút kivezető ösvényén (3.A pont: N46.49606 E22.66327) megközelíteni a Bihar-esést. A vízesés meglátogatása után vissza ugyanazon az útvonalon (3. A pont) és tovább lefele a gerincen, majd át a Nepomuk-völgybe a Johanna-zuhatag alá (4. pont: N46.49770, E22.64920). A Nepomuk-patakon átkelve a bal parton egyensúlyozva és botorkálva a kidőlt fák és szikladarabok között, rövid medertúra után jutunk el a Nepomuk-esés fölé (5. pont: N46.49775, E22.64720). Tovább ereszkedve a völgy meredek hegyoldalában, kissé lejjebb mutatkozik a Muki-esés (6. pont: N46.49850, E22.64730). Innen már sokkal kényelmesebben követhetjük a patakmedert egészen a Rézbányai Körösbe torkolásig. Legfeljebb azokon a hatalmas és mára már kicselezett kőgátakon csodálkozhatunk el, amelyeket a patak befogására építhettek valakik, valamikor…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Körös eredete-barlang Fotó: Oláh Gabriella

A Körös eme ágának bal partján indulunk tovább a Körös eredete barlangig. Könnyen felismerhető a vízelvezető csövekről, a lezárt vasajtóról és a kis, fehér, lakatlan őrbódéról. Engedélyezett látogatásunk alkalmával tapasztalhattuk, hogy megvannak még benne Czárán beépített tartógerendái, a pallók egy része és a sziklába vésett lépcsők is! A völgyön fölfele haladva érkezünk meg a Karám-völgy (Corlata) és a Szortyogós-völgy (Fleşcuţa) találkozásához. A két időszakos patak völgye közötti mészkőszikla bordáján van a Kondor-barlang (8. pont: N46.50780, E22.64475). Bejárata fölött még ott díszeleg ifj. Mátyás Vilmosék 1933-as sárga újrajelzésének egyetlen nyoma: EKE Arad és Kondor! Akik bátorkodnak kimászni a közel 200 m szintkülönbséget a majdnem függőleges, zerge úton, azokra felejthetetlen élmény vár a két hófehér teremben, melyeket Czárán két árok kiásásával tett látogathatóvá. Nem veszélytelen a visszaereszkedés sem, de ha „megúsztuk” a dolgot, most már csak a Rézbányai Körös völgyén vissza a Körös eredete barlangig és tovább a bányászati tevékenységek miatt felújított úton a márványbányáig, illetve a vízöntő Bihar Kapu bejárata elé (10. pont: N46.50195, E22.62521). Nagy meglepetésünkre a bányavállalat egy nagyon kedves, fedett és sütögetésre alkalmas kemencével kibővített pihenőhelyet és kiépített forrást létesített ezen a szakaszon (9. pont: N46.50046, E22.63450). A Bihar Kapu belső vízesését megcsodálva és korabeli bevéséseit felkutatva felkapaszkodhatunk a Czárán-ösvényen a felső tölcsér peremére is. Innen már csak egy-két km választ el a körút kezdetétől, de a bányavállalat által lezárt úton (sárga nyomvonal) nem követhetjük a Kalauz útmutatását: ”…ki a nagy útra s lóháton a bányatelephez – hol más vidéken nem igen található ritka ásványok: biharit, szájbélit, rézbányit stb., ugynevezett rézbányai specialitások vannak – és az érczkohó érintésével haza…”, hanem a völgyön fölfelé egy fakitermelő, szekérúton kimászunk a műútra (DN75), ahol reményeink szerint már várnak a járművek vagy a busz (11. pont: N46.49257, E22.60971).

8_KorosEredete_2453

Czárán-lépcsők a Körös eredete-barlangban Fotó: Egri Ferenc

Egy nagyon szép de kemény túrán vagyunk túl! Ezt az állapotot mi sem támasztja alá jobban, mint Tanács József a már említett cikkben: „Czárán Gyula kedves és lelkes természetbarátunknak pedig kívánok egy kis Pálfordulást és adok egy jó tanácsot: …nagy vezető buzgalmában ne feledje el, hogy a napnak csak 24 órája van s ne higyjen olyan helynek, a melynek útja nincs, mert a turistáskodás nálunk csak szórakozás, nem pedig erőművészet.”

Egri Ferenc
Czárán Gyula Alapítvány – Bihari Turista Club

7_KorosEredete_2451

Czárán-gerendák és pallók a Körös eredete-barlangban Fotó: Egri Ferenc

4_JohannaZuhatag

Johanna –zuhatag Fotó: Egri Ferenc

2_RuzitskaBela_BiharEses

Bihar-esés, 1904 Fotó: dr. Ruzitska Béla