Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tüntetés volt Köröstárkányban

A legutóbbi falugyűlésen meghirdetett békés tüntetést tartották meg hétfőn, július 28-án reggel Köröstárkányban, a polgármesteri hivatal előtt. Hosszú ideje húzódik a falu égető problémája, a Fekete-Körös gondatlan kiaknázása, a vízhozam drasztikus csökkenése és a part nagymértékű pusztítása.

A rendezők kiáltványban fogalmazták meg az együttes fellépés szükségszerűségét: „Közös gondjaink megoldására, falunk fejlődésére, és főképp, a szándékos rombolás és pusztítás megállítására, környezetünk szennyezését, életkörülményeink megvédését csak közös fellépéssel tudjuk megoldani! Várunk mindenkit, kicsit és nagyot, fiatalt és időset, együtt mutassuk meg, hogy óvjuk, és ha kell, minden eszközzel megvédjük örökségünket, életformánkat, közösségünket!” A felhívásra több mint százötvenen válaszoltak, és bár békésen, de hangosan adták jelét elégedetlenségüknek. A tömeg nyíltan vádolta a község polgármesterét és alpolgármesterét.

tuntetes 2

A polgármester minden vádat nyilvánosan elutasított, kijelentvén, hogy semmi köze a kődaráló tulajdonosaihoz, és azok a törvényes előírásoknak megfelelően működnek. Ennek ellentmond az a tény, hogy a szóban forgó cég, a SC Ile Viorel Construct 2013 decemberében 30 ezer lejes büntetést kapott a környezetvédelmi hatóságtól, és felszólították a tevékenység felfüggesztésére. Az idén, július 3-án keltezett válaszában a Bihar megyei prefektúra közölte egy újabb büntetés kirovását és a tevékenység felfüggesztését, amelyet a cég bírósági úton megfellebbezett. Ennek ellenére, a Körös partjának kitermelése és a kődaráló működése tovább folytatódik.

A köröstárkányiak nyilvánosan kérték panaszaik megoldását, mivel a kitermelési munkálatok csökkentik a Körös vízszintjét, ezáltal nincs víz öntözésre, de még a háztartási vízhasználat is veszélyben van. Emellett nem elhanyagolható a kődaráló által okozott por, zaj és iszapszennyezés, mivel a falu határától csaknem 50 méterre található az üzem, megsértve a törvény által előirt 500 méteres biztonsági sávot.

Felvetődött az egy-két éve stagnáló probléma is. Sor került egy ártézi kút fúrására, és a vezetékek lefektetésére a falu utcáiban, de egy ház sem került bekötésre, még a polgármesteri hivatal épülete sem, viszont, a kődarálót üzemeltető cég udvarán azóta használják a vizet. A tanácsülésen, az alpolgármester azt válaszolta ez ügyben, hogy a kalákában megépített Malom-árok zsilip lecsökkentette a cég fele folyó víz mennyiségét, és ezért szükséges az ártézi víz használata, a polgármester viszont azt hangoztatta, hogy nem kőmosásra és ipari célokra, hanem a cég belső használatára használják a vizet.

Szóba hozták továbbá az állategészségügyi körzeti rendelő épületének lerombolását, amire sem tanácsi határozat, sem az emberek jóváhagyása nem volt meg. Mint meg lehetett tudni az idősektől, a szóban forgó épület a falu tulajdonát képezte, így törvényszegés történt ez esetben is,

A tüntetés sikeresen összefogta a falubelieket, és a szervezők megígérték, hogy mindaddig folytatják akciósorozatukat, ameddig panaszaik orvoslásra találnak, kérvén a hatóságok törvényes eljárását is.