Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Trianonról tabuk nélkül

Sok érdeklődőt vonzott kedd este Vizi László Tamásnak, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezető tanárának, történésznek, jogászának előadása, melyet Trianonról tabuk nélkül címmel tartott a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ (LEK) múzeumtermében.

trianon 1

A megjelenteket szervezőként az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) partiumi régióelnöke, Magyar Polgári Egyesület vezetője, Nagy József Barna köszöntötte. Mint elmondta, az előadó májusban járt már Nagyváradon, s az akkori előadás hatására döntöttek úgy, hogy visszahívják és egy erdélyi előadókörutat szerveznek a téma kapcsán. Nagyváradra Szatmárnémetiből érkezett az előadó, majd Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely következik. Az előadássorozat a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulhatott meg.

Nagy József Barna emlékeztette a hallgatóságot, hogy jövőre Romániában centenáriumi év van és erre a magyaroknak is fel kell készülni. Ezért jövőre, majd 2019-ben és 2020-ban is olyan előadássorozatokat szerveznek, ahol a valós történelmi tényekről lesz szó, természetesen magyar megközelítésben.

Vizi László Tamás előadása elején arról szólt, hogy valóban tárgyilagosan fel kell tárnunk a Trianonhoz vezető okokat, mert csak így tudunk majd tabuk nélkül emlékeztetni és emlékezni. Az előadás leginkább a diktátum aláírásának napjával és az aláírók személyével foglalkozott. Az előadó elmondta, hogy 1920. januárjában a magyar küldöttség, gróf Apponyi Alberttel az élen, nem tárgyalni ment ki Párizsba, hiszen nekik már a kész tervezetet adták át. Ezen a tervezeten már nem is történt lényegi változás a június 4-i aláírásig.

A magyar kormány hosszas tanácskozás után, hogy elkerüljék a súlyosabb megtorlást, úgy döntött, aláírják a diktátumot, de komoly gondot jelentett, hogy végül a júniusi aláírás napján ki lássa el azt kézjegyével. Több név is felmerült, végül május utolsó napján döntöttek arról, hogy dr. Bernáth Ágost népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd diplomata (ma államtitkár helyettesnek felelne meg a tisztsége) írják alá. A delegáció június 3-án érkezett meg Párizsba, ahol őrizetben voltak, nem hagyhatták el a szállodát. Másnap délután került sor az aláírásra a Nagy-Trianon nevű palotában. Dr. Bernáth Ágost visszaemlékezésében azt írja: „Állva, oda se nézve, félvállról írtam alá”, míg Drasce-Lázár széket kért, mert csak ülve tudta volt aláírni.

trianon 2

Az előadó részletesen bemutatta ki is volt a két aláíró. Beszélt származásukról, családi hátterükről, politikai karrierjükről, élettörténetükről. Dr. Bernáth Ágost orvosnak tanult, több mint négy évig volt az első világháborúban katonaorvos, végig a frontvonalban, ezért számos, magas rangú kitüntetést is kapott. Az őszirózsás forradalom alatt fegyveres ellenállást szervezett, ezért a Tanácsköztársaságban halálra ítélték, de ő Ausztriába szökött, ahol sikerrel folytatta fegyveres ellenállását a kommunistákkal szemben. A Tanácsköztársaság bukása után hazatért és különböző politikai szerepeket vállalt, többször volt miniszter is. Érdekesen alakult a sorsa az 1940-es években. Szálasi Ferencet elmebetegnek tartotta, s amikor uralomra kerültek a nyilasok, Bécsbe emigrált. Itt csatlakozott az SS-hez, ahol katonaorvos lett őrnagyi rangban. A világháború után hazahozták Magyarországra, ahol több pert is indítottak ellene, végül 10 év fegyházat kapott. Börtönévei kezdetén, betegségének kezelése miatt, hat hónapra megszakíthatta büntetését, de már nem tért vissza a börtönbe. Balatonkenesére vonult száműzetésbe, ahol más nevet felvéve, 1968-ban hunyt el, 88 éves korában.

Drache-Lázár Alfréd politikai pályafutása az aláírás után még néhány évig folytatódott, majd különböző vállalatok, egyesületek igazgatja, igazgatósági tagja lett. 1944-ben elhagyta Magyarországot, Németországban telepedett le, itt hunyt el 1949-ben, 74 éves korában.

Az előadó azt is elmondta, hogy a Trianoni diktátum már nincs érvényben, hisz azt az 1947-es párizsi békeszerződés felülírta. Aki mégis tanulmányozni szeretné az egyetlen, eredeti példányát a Trianoni szerződésnek, az a francia külügyminisztérium levéltárában megteheti.

A sok érdekességet bemutató közel két órás előadást a közönség vastapssal köszönte meg. Végül Nagy József Barna arra kérte az előadót, hogy jövőre újra látogasson el Váradra egy hasonlóképpen érdekes előadással.

(szőke)