Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Történelmi konferencia és kötetbemutató

Negyedik alkalommal tartották meg a Festum Varadinum rendezvénysorozat keretén belül azt a történelmi konferenciát, amely Nagyvárad és Bihar vármegye történetének kora újkori kutatásával foglalkozik.

tortenelmi konferencia es kotetbemutato 2

A nagyváradi városháza díszterme biztosított helyet a XXVI. Festum Varadinum programjainak sorában Őrizzük Váradot címmel annak a rendhagyó történelmi konferenciának, amelyet a Szacsvay Akadémia és a Tanoda Egyesület rendez meg.

A konferencia meghívott előadóit, akiknek bemutatói az idei kötetben olvashatóak, Szabó Ödön parlamenti képviselő köszöntötte, átadván a szót Oborni Teréz történésznek, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete főmunkatársának, aki a kötet szerkesztőjeként ismertette a konferencia programját, és ezáltal a kötet tartalmáról is szót ejtett.

A délelőtt folyamán elhangzottak: Papp Klára (a Debreceni Egyetem dékánja) Debrecen és Várad kapcsolatai a kora újkorban, Bagi Zoltán Péter (a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának főlevéltárosa) Várad 1598. évi ostroma – más nézőpontokból, Szabadi István (a Debreceni Egyetem tanára, a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltári igazgatója) A református egyház a hódolt Biharban, Mészáros Kálmán (a budapesti Hadtörténeti Intézet Hadtörténeti Kutató Osztályának kutatója) A váradi járás katonaállítása a Rákóczi-szabadságharcban I. A járás települései, valamint Török Péter (Budapest Fővárosi Levéltárának főlevéltárosa) Hajdúk fehérben. A szabolcsi hajdúvárosok és a váradi blokád 1703-1708 című munkái. Az előadásokat Emődi Tamás nagyváradi műépítész bemutatója zárta, aki ismertette a nagyváradi vár kutatásának történetét.

Az előző konferenciák munkáit összefoglaló három kötet román nyelven is kapható, amelyek bemutatójára ma 11 órától kerül sor a Nagyváradi Egyetem könyvtárában.

Szamos Mariann