Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tömeges megmozdulás az autonómiáért

Erdély szerte több mint száz helyen szervezett autonómiatüntetéseket szombaton este az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), ebből szinte ötven a Partiumban, 28 pedig Bihar megyében zajlott. A nagyváradi rendezvényen mintegy háromszázötven személy gyűlt össze az egykori Olaszi temető helyén kialakított parkban. A résztvevők békésen és egységesen hallgatták végig a felszólaló politikusokat, miközben a rendőrség és csendőrség munkatársai párokba rendeződve széles köröket róttak tömeg körül. A rendezvény incidensek nélkül zajlott, az emelkedett hangulatot mindössze az zavarta meg ideiglenesen, hogy a beszédek kellős közepén leállt a hangosítás – ez azonban csak arra késztette az embereket, hogy még közelebb húzódjanak egymáshoz.

Tomeges (2)

Az esemény a Szózat közös eléneklésével kezdődött. A tüntetés célkitűzéseit Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei elnöke fogalmazta meg köszöntőbeszédében. „Meggyalázott temetőnkért tüntetünk, a kétnyelvűség törvényre emeléséért, megmaradásunk zálogáért, a partiumi autonómiáért tüntetünk, a román kormány ámokfutása ellen, a minket semmibevevő regionalizációs tervezet ellen tüntetünk, a beolvasztás ellen, a minket eltüntetni akarás ellen tüntetünk” – fogalmazott.

A néppárt és az EMNT közös kiáltványát Zatykó Gyula, az EMNP Partiumért felelős alelnöke olvasta föl, aki külön felszólalt a regionalizáció ellen. Mint hangsúlyozta, a tüntetés célja megmutatni a kormánynak, hogy a magyarság nem egy arctalan tömeg, nem egy „birkanyáj”, amivel bármit meg lehet tenni, és ellenez minden olyan területi átszervezést, amely nem veszi figyelembe a történelmi régiókat. Mint hangsúlyozta, céljaik eléréséért hajlandók valamennyi demokratikus eszközt igénybe venni, első ízben tárgyalni kívánnak a román kormánnyal, ha azonban másként nem figyelnek rájuk, hajlandók utcára vonulni, útlezárásokat eszközölni, népszavazást kezdeményezni és élni a polgári engedetlenség számos eszközével.

Tomeges (3)

„Ez az ország a csőd felé rohan. Az egyetlen kiút, ha hagyják boldogulni azokat a régiókat, amelyek még életképesek” – vélekedett Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke, aki hangsúlyozta hogy a partiumi megyékben együttélő mintegy 400 ezer magyar és 900 ezer román gondjainak nagy része közös, ezért mindenki számára az egységes, kétnyelvű autonóm régió jelentené a megoldást.

Kristófi Kristóf, az EMNP nagyváradi szervezetének elnöke beszédében a váradolaszi temető helyén kialakított park önkényes átnevezése ellen tiltakozott. Mint elmondta az EMNP váradi szervezete kezdeményezi egy feszület és egy emlékoszlop elhelyezését a temető hajdani főbejáratánál, mely magyar, latin, román és angol nyelven tájékoztatna arról, hogy a nagyváradiak kétszáz éven át oda temetkeztek. Ugyanakkor követelik, hogy a városi tanács vonja vissza a park helyidegen elnevezését és nevezze el azt „Olaszi kertnek”. Ezzel kapcsolatban 2013. november 2-án, szombaton 18 órától újabb tüntetést hirdettek meg.

„Isten akarata után a népakarat a legfontosabb” – vélekedett felszólalásában Tőkés László, az EMNT elnöke, európai parlamenti képviselő, aki szerint ezt a manipulálatlan népakaratot hivatott érvényesíteni az autonómia-tüntetés. A temető parkosításával kapcsolatban megjegyezte: „már nemcsak természetes életterünkben kerülünk hátrányba, hanem a halottak birodalmából is kivetnek bennünket”. Az egykori átnevezési tervet minősített történelemhamisításnak nevezte. Tőkés ugyanakkor emlékeztette a tömeget arra a 2006-os felhívásra, amelyhez mindkét egyház és jóformán minden romániai magyar politikai alakulat csatlakozott annak idején, s amelynek nyomán többezer aláírás gyűlt össze a Szent László tér visszanevezésére, az Erdélyi Magyar Ifjak kezdeményezésére.

A városalapító király nevének használatával kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozta, Szent László először is Árpád nemzetségéből való magyar király volt, és a volt református püspök úgy vélekedett, hogy a securitate utószervezetének módszertanára vall az, hogy Szent László neve fölött akarja egymásnak ugrasztani a katolikusokat és reformátusokat, ezt azonban nem szabad megengedni.

A rendezvény végén a megfogalmazott célok érdekében a néppárt aláírásgyűjtésbe kezdett. Az esemény a Himnusz közös eléneklésével zárult.

Szombati-Gille Tamás