Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tizenhét év – 100 kötet

A Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközség minden esztendőben ünnepi rendezvény keretében tiszteleg a magyar kultúra napja előtt, a január 22-éhez legközelebb eső vasárnapon. Az igét az Ésa. 36,13-21 alapján Tokár Sándor segédlelkész hirdette. A hitnek, mint a múlttal és jelennel való szembenézés eszközeként történő hangsúlyozásával. Amely hit ugyanakkor átlendítő erő is a jelen kishitűségével szemben.

Fotók: Vilidár Andrea

Fotók: Vilidár Andrea

Az igehirdetés után, Kerekes József parókus lelkipásztor egy 19. századi német teológust idézett, aki szerint: a kultúra ördögűzés. És mint a kényelmesség, igénytelenség és közömbösség „ördögűzőit” köszöntötte a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökét, Dukrét Gézát, valamint a társaság oszlopos tagját Páter I. Zoltánt. Dukrét Géza a társaság 25 éves működését és 17 esztendei könyvkiadását részletezte. Az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihar megyei osztályaként indultak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Római Katolikus Püspökség védőszárnyai alatt, hathatós támogatást kapva Tőkés László és Tempfli József püspök uraktól. 2007-ben vették fel a ma is használatos elnevezésüket. Az idő előrehaladtával kiadványaik egyre igényesebbekké, megjelenésükben is vonzóbbakká váltak. Ebben nagy segítséget jelentett a Bihar Megyei Tanács és azon belül is az RMDSZ frakciója nyújtotta támogatás. A 100. jubileumi kötet a társaság ars poeticáját is jelentő címet viseli: Honismeret, a megtartó erő.

Péter I. Zoltán

Péter I. Zoltán

Péter I. Zoltán kiemelte: a száz kötetből álló, és a rogériuszi templom előcsarnokában megtekinthető kiállítás méltó főhajtás a magyar kultúra előtt. A kötetek kiadásának rejtett célja volt a könyvkiadás fontosságára felhívni a figyelmet. A másik cél a hiánypótlás volt, felszámolandó a helytörténeti ismeretek fehér foltjait. A kötetek jelentős része Biharhoz és az Érmellékhez kapcsolható, de vannak partiumi, sőt egész Partiumra és Erdélyre kitekintő kötetek is. Megjelent 18 monográfia, 22 néprajzi tematikájú kötet, 13 kötet személyiségeket mutat be, 5 pedig iskolatörténeti kiadvány. És vannak más, szabad tematikájú kiadványok is.

Dukrét Géza

Dukrét Géza

A tartalmas rendezvény nemzeti imádságunknak, a Kölcsey Ferenc szerezte Himnusz eléneklésével zárult.