Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tisztelgés a mártír püspök emléke előtt

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek azon az ünnepi szentmisén, melyet csütörtök délután celebrált Böcskei László római katolikus megyés püspök a váradi székesegyházban. A nagyváradi katolikus püspökségnek a beatifikáció óta az a terve, hogy a vértanú püspök emlékére oly módon emlékezzenek, hogy ezáltal a katolikus hívek hitét, a gyülekezeti közösséget is megpróbálják erősíteni, derült ki a püspök szavaiból.

tisztelges

Az egykori ateista rezsim által börtönbe vetett Bogdánffy 1953. október 2-án, a nagyenyedi börtönben belehalt a kínzásokba, melynek a vörös terror képviselői vetették alá. Az ateista rezsim pribékjei a hitét meg nem tagadó, egyházát el nem áruló, a börtönben súlyosan megbetegedett püspöktől megtagadták az orvosi segítséget, aki sok kínzás után végül tüdőgyulladásban, embertelen körülmények között halt meg egy börtöncellában. A nagyváradi római katolikus püspökség és a Szentszék közösen határozták meg a boldoggá avatott vértanú emléknapjaként az október harmadikát.

Az ünnepi emlékmisén Szent Péter apostolt idézve elhangzott, hogy a vértanúk Isten mellett való döntése, szembeszállása a gonosszal egyértelműen példa a ma emberének is, mondhatni egyfajta bizonyosság arra, hogy aki Istenben hisz, azt meg lehet ugyan kínozni testileg, lelkileg, de végérvényesen elpusztítani nem lehet, mert aki hittel támaszkodik Istenre, az a szörnyűségek közepette is ember tud maradni, és halála után is erősíteni, támogatni tudja övéit. A szentmisén a papság és a hívek közösen imádkoztak Boldog Bogdánffy Szilárdhoz kérve a mártír püspök védelmét Nagyváradra és lakóira.

Szőke Mária