Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tiltakozók és bukott határozatok

Mozgalmasra sikeredett Nagyvárad önkormányzati képviselőtestületének tegnap megtartott augusztusi rendes ülése, melyen tiltakozók jelentek meg, és több határozattervezet is megbukott, mivel nem kapták meg a szükséges számú szavazatot.

Az ülés előtt Ilie Bolojan, nagyváradi polgármester sajtótájékoztatón ismertette a fontosabb határozattervezeteket, ezek közül azonban nem mindegyiket hagyták jóvá a tanácstagok.

tiltakozok 1

Megbukott például az a tervezet is, amely miatt egy ideje konfliktus van a Salem Keresztény Központ és a Bétel Pünkösdista Egyház között. A vita tárgya egy régi út besorolásának megváltoztatása, és egy új út kialakítása, melyhez a Salem-központtól sajátítanának ki területet.

A határozattervezet vitájakor a Salem-központ küldöttei transzparensekkel tiltakoztak a döntés ellen, elnökük, Beniamin Teodor Ciuciui és Florian Radu ügyvéd pedig érveiket ismertették, többek között azzal érveltek az új út kialakítása ellen, hogy az nyílegyenesen nekifutna egy két lépcsőházas tömbháznak, és szóvá tették, hogy szerintük a pünkösdistáknak kedvez az önkormányzat. Ritli László Csongor RMDSZ-szes frakcióvezető a napirendi pont megszavazásának halasztását javasolta addig, ameddig elkészül az út megvalósíthatósági tanulmánya, és hozzátette: elképzelhető, hogy tárgyalásokkal is sikerül rendezni a helyzetet, és arra is felhívta a figyelem, hogy a tanács saját 2012-es határozatának is ellentmondana a döntés.

tanacsules folyt 1-rol

Ilie Bolojan azzal érvelt, hogy a jelenlegi út a szintén Bétel nevet viselő líceum udvarán halad át, és ha szeptember 15-éig nem sikerül rendezni a helyzetet, a diákok is veszélybe kerülhetnek. Azt is hozzátette: jelenleg még nincs szó kisajátításról, a tanács elé terjesztett határozat csak az első lépése lenne egy folyamatnak, a majdani megvalósíthatósági tanulmányról szintén a tanácsnak kell dönteni.

A szavazáskor először Ritli László halasztásról szóló javaslatáról döntöttek, ez kilenc „igen” szavazatot kapott az RMDSZ-szes és PDL-és tanácsosoktól, a liberális és szociáldemokrata pártiak nemmel szavaztak. A tervezetről szóló szavazáskor a PDL-frakció „átállt”, és támogatta az eredeti elképzelést, azonban a hiányzók miatt ezzel is csak 17 igen szavazatra futotta, így a kétharmados többséget, azaz 18 voksot igénylő határozattervezet megbukott. Az RMDSZ-frakció a tervezet ellen szavazott.

Megbukott még egy új park kialakításáról szóló és az állami tulajdonban és az önkormányzat kezelésében lévő, eladhatónak nyilvánított üzlethelyiségek listájának aktualizálásáról szóló határozat is, megszavazták ellenben a többéves homlokzatfelújítási programot. Az ülés, és az azt megelőző polgármesteri sajtótájékoztató részleteire visszatérünk.

Fried Noémi Lujza