Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tilos felvételt készíteni a tanórákról

Múlt héten tették közzé a Hivatalos Közlönyben az országos iskolahálózat működési szabályzatára vonatkozó változásokat, melyek a publikálásuk időpontjától kezdődően életbe is léptek. A tanintézményeknek 30 nap áll rendelkezésükre, hogy saját, belső szabályzatukat a változásokhoz igazítsák. A legjelentősebb újdonságok a diákok és a szülők kötelezettségeire vonatkoznak.

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

A diákoknak ezentúl tilos lesz fényképeket, videó- vagy hangfelvételeket készíteni a tanórák során, kivéve, ha erre előzőleg a tanár engedélyt adott és a felvétel készítése az oktatási folyamatot segíti, vagy egészíti ki. Törvénybe foglalták ugyanakkor, hogy a diákoknak tilos az iskolában és az iskola falain kívül erőszakos cselekedetekben részt venniük, vagy erőszakra felbujtaniuk társaikat. A diákoknak emellett tartózkodniuk kell az olyan magatartásformáktól, amelyek fenyegetően hatnak társaikra, vagy a tanintézmény alkalmazottaira. Egy másik tilalom arra vonatkozik, hogy a diákok engedély nélkül nem hagyhatják el szünetekben az iskola épületét.

 

Engedményeket is hoz az új jogszabály

Az iskolai képzésen résztvevő fiatalok ugyanakkor továbbra sem szabad használják mobiltelefonjaikat a tanórák, vizsgák vagy versenyek során. Az új szabályzat mégis tesz némi engedményt ezen a téren. A mobiltelefon-használatra a pedagógusok engedélyt adhatnak vészhelyzetek során, vagy olyan esetekben, amikor a mobiltelefon hozzájárulhat az oktatási folyamathoz. A jogszabály emellett egy másik jelentős engedményt is hoz: ez idáig a diákoknak (életkorukhoz mérten) kötelességük volt ismerni az iskola működési szabályzatát, a közlekedési szabályokat, a munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályokat, valamint az ország törvényeit, az új jogszabály azonban ezt már nem kötelezettségként említi, csupán azt jegyzi meg, hogy a fent említett szabályok ismeretére és betartására kell ösztönözni a diákokat.

A szabálysértések esetén alkalmazható büntetések terén az újítások kizárják annak a lehetőségét, hogy a kötelező oktatásban résztvevő diákokat kicsapják az iskolából.

 

Büntethetik a szülőket

Az előzőhöz hasonlóan új jogszabály kötelezi a szülőket arra, hogy gyermekeik oktatását biztosítsák a kötelező iskolai évek során. A módosítások azonban konkrét büntetéseket is meghatároznak, melyek szerint, ha a gyermek nem jár iskolába a szülők 100 és 1000 lej közötti pénzbírságra vagy közmunkára büntethetők.

A jogszabály ugyanakkor előírja, hogy a szülők kötelesek elkísérni gyermekeiket az iskolába, és tanítás után hazakísérni őket. Ezt megtehetik személyesen, vagy egy meghatalmazott személy révén. A szülők emellett félévenként csak három hiányzást igazolhatnak gyermekeiknek.

 

Szabályozták az óvásokat

Továbbra is él a gyermekek és szülők azon joga, hogy óvást nyújtsanak be, vagy magyarázatot kérjenek a tanártól egy-egy kapott osztályzattal kapcsolatban , ezzel a jogukkal azonban ezentúl csak az írott rögtönzések, vagy dolgozatok esetében élhetnek, szóbeli feleléseket követően nem.

Abban az esetben, ha az óvást követően sem elégedettek a jeggyel, vagy nem találták kielégítőnek a tanár magyarázatát, a szülők kérvényezhetik, hogy az iskolaigazgató ellenőrizze a dolgozatot. Az új jogszabály ugyanakkor az osztályzat közlésétől számított öt napot határozza meg az óvások benyújtásának határidejeként.

Szombati-Gille Tamás