Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Ti vagytok a világ”

A nagyváradi római katolikus egyházmegye több mint háromszáz fiatalja tett közös hitvallást június 10-én, szombaton, az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó keretében, melyet idén Szent László lovagkirály tiszteletére „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét!” (Efezusi levél 6. fejezete, 11. vers) mottóval szerveztek meg.

ti vagytok 1

A nagyszabású rendezvényen a nagyváradi plébániák mellett többek közt Köröstarján, Érmihályfalva, Margitta, Bihar, Tenke, Székelyhíd, Érkeserű, valamint Tasnád és Újtasnád római katolikus fiataljai is részt vettek. A gyermekek reggel 8 órától gyülekeztek a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum épületében, majd a regisztrációt és csapat-eligazítást követően 10 órától imádkozva és egyházi énekeket zengve, körmenetben vonultak át a székesegyházig, Böcskei László megyéspüspök vezetésével.

Az egyházmegye központi szentélyében a püspök köszöntötte a résztvevőket. „Nagyon örülök, hogy ezen a szép napon – a vakációt is várva – ismét találkozhatunk egyházmegyénk szívében, a székesegyházban. Itt, ebben a templomban Szent László királyt tiszteljük és a Boldogságos Szűz Máriát. Sokan elzarándokolnak ide a szentévben, s legtöbben a megújulás ajándékát kérik Istentől, hogy életük új lendületet vegyen. Ahhoz, hogy az egész közösségünk megújuljon nagyon fontos a ti jelenlétetek: szükségünk van fiatalos erőtökre, lendületetekre, lelkesedésetekre” – hangsúlyozta a főpásztor.

A prédikáció keretében Tóth Attila Levente atya a Szentlélek feltüzelő erejéről beszélt a fiataloknak és arról a jelentős befolyásról, amelyet egyéni és közösségi életvitelükkel gyakorolhatnak a társadalomra. „Ti vagytok a világ. A világ olyanná lesz, amilyenné ti teszitek. Sose engedjétek, hogy a rossz kormányozzon, mutassátok ki mindazt a sok jót, amit a Jóisten a ti szívetekbe ültetett” – fogalmazott mindenki Csucsi atyája.

Az ünnepi szentmisét követően az egyházmegye fiataljai együtt ebédeltek a püspöki palotában, majd a délután folyamán csoportos foglalkozásokon vettek részt.

Sz. G. T.