Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Ti ne mondjatok le!”

A váradújvárosi református templomban tegnap délelőtt megtartott ünnepi istentisztelettel hivatalosan is megkezdődött a XXV. Festum Varadinum ünnepségsorozat. Az igét Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette.

Varadinum nyitoistentisztelet 

Valóban lélekemelő és érdekfeszítő prédikáció hangzott le tegnap a kívül-belül felújított nagyvárad-újvárosi református templomban. Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök a Zsoltárok könyve 86. fejezetnek a 4-től a 7. versig terjedő részre építette prédikációját. Az egyházfő kiemelte, örvendetes, hogy ünnepet szentelhetünk Nagyváradon, egy olyan városban, ahol büszkék lehetünk kultúránkra, s mindezt istentisztelettel kezdjük. A világ próbálja megörvendeztetni magát, azonban kevesen fordulnak arra az útra, mint az alapigében Dávid, aki Urának ajánlja lelkét. „Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak” – olvasható a Zsoltárok könyvében. A háborús Ukrajnából érkezett igehirdető kiemelte: mi itt, Nagyváradon hálásak lehetünk, mert a Jóisten megsegített bennünket, szabadságot adott. Míg a kárpátaljai református lelkészek a háborús körülmények közepette azért könyörögnek, hogy a nyomorúság Isten felé fordítsa az embereket, mert „az imádságot meghallgatja az Úr”.

„Ne higgyétek azt, hogy a hit magánügy. Legyetek sók és világosság” – tanácsolta a Zán Fábián Sándor, aki szerint a mi hitvallásunk az legyen: „Jó az Úr!” Az egyházfő kiemelte: csodálatos volt látnia, hogy Nagyvárad mennyi mindennel büszkélkedhet. Miközben az ő országában a fegyverek ropognak, felüdülés az ártatlan gyermekhangokat hallani a játszótéren. „Magasztaljátok az Urat szóval és tettel” – mondta az egyházfő, aki emlékeztetett: az összmagyarság száma évente hetvenezerrel csökken, ami akkora tömeget jelent, mint a Kárpátaljai Református Egyházat alkotók összesen.

„Ti ne mondjatok le!” – intett bennünket nemzetünk megtartására a püspök, aki szerint a lemondás helyett a könyörgés és az ima eszközével kell áldást kérnünk. A kárpátaljai református közösség egy élő közösség, nemrég még 89 gyülekezet alkotta, ám ez mára 109-re nőtt. Az emberek megértették, hogy a nyomorúságban Istenhez kell fordulniuk, a Sárospatakon végző teológusok közül pedig idén immár kilencen térnek vissza Kárpátaljára, Ukrajnába, egy háborús országba szolgálni a közösségeket (korábban a visszatérők száma mindössze egy-kettő volt).

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte a meghívottakat és kárpátaljai szolgatárságnak igehirdetését, majd hivatalosan is megnyitottnak nyilvánította a XXV. Festum Varadinumot. A templomi együttlét végén bemutatták a hiánypótlónak tekinthető, Tiszántúli református lelkész-önéletrajzok 1942–1944 című gyűjteményes kötetet, mely a Tiszántúli és a Királyhágómelléki egyházkerület közös gondozásában jelent meg.

Az istentisztelet egyébként rendhagyó módon kereszteléssel kezdődött, a keresztség sákramentumát Sándor Lajos parókus lelkész szolgálta ki.

B. B.