Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tetteikkel tanítanak

Húsvét másodnapján Váradréten Pálfi József parókus lelkész Máté evangéliuma alapján hirdette az igét. Mint mondta, Máté azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a tanítványok a feltámadást vegyes érzelmekkel reagálják le, az imádat mellett ott a kétely is. Ez a kétely nem a Tamásé, aki, miután megérinti Jézus sebeit, hisz, mivel a kétely a feltámadott Jézus jelenlétében fogja el a tanítványokat. Lukács evangélista részletesebben ír a feltámadást követő napokról, hiszen Jézus feltámadása után negyven napon át megjelenik, és tovább tanítja tanítványait. Sokan a Dániel próféta látomása alapján azt várják, hogy eljön az, aki véget vet az elnyomásnak, elűzi a rómaiakat, hiszen a szabadság vágya mindennél fontosabb számukra. Jézus szégyenteljes halálával reménységek sokasága tört össze az emberekben.

Pálfi József lelkipásztor

Pálfi József lelkipásztor

„Kétezer év után másképp éljük meg, de ha három napja történt volna, akkor is ennyire letisztult lenne-e a hitünk?” – tette fel a kérdést a lelkipásztor, aki arra emlékeztetett, hogy az apostolok ugyanolyan emberek voltak, mint mi, azonban ők tetteikkel tanítanak bennünket. A húsvéti történet a kétségeinkre ad választ, hiszen Jézus Krisztus szolgálata nem ért véget halálával, feltámadásával minden folytatódott, amit elkezdett. Az Isten felénk nyújt „jobb kezét”, hiszen a feltámadás ajándéka az új élet ajándéka is, és aki elfogadja ezt a felé nyújtott kezet, az új élettel, új reménnyel töltekezik fel, mondta Pálfi József.

Úrvacsoraosztással zárult az istentisztelet

Úrvacsoraosztással zárult az istentisztelet

A húsvéthétfői istentisztelet az úrvacsora kiszolgáltatásával zárult, mely előtt annak szereztetési igéjét Vinczéné Pálfi Judit csillagvárosi lelkész olvasta fel, és beszélt az evangélisták szemszögéből is a szertartásról, kiemelve, hogy Jézus szavaival – „Ez az én testem és ez az én vérem” – mintegy magára vállalta a páskabárány szerepét és, hogy feltámadása után is élt az úrvacsorával.

F. N. L.