Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Testvérként ápolni a betegeket

A Caritas Catolica házibeteg-gondozói programja keretében ellátott fugyivásárhelyi, nagyváradi és nagyszalontai pácienseket látogatta meg kedden Böcskei László római katolikus megyés püspök, Rajna József egyesületelnök, Egeli József alelnök és Tóth Andrea programvezető, a betegek világnapjának alkalmából. „A betegek világnapja azért fontos számunkra, mert egy jó alkalom arra, hogy figyelmünket azok felé fordítsunk, akiket egyébként szervezett formában ápolunk az egyházmegyei Caritason keresztül. Én nagyon szeretném, ha a híveink és általában a mai ember, ráébredne arra, hogy mennyire fontos, hogy a betegek ne csak egy esetet jelentsenek vagy a nyilvántartásainkban egy számot, vagy egy egyszerű nevet, hanem személyként, testvérként tudjuk őket megközelíteni” – nyilatkozta a püspök. „ A beteggondozás nem csak az orvosi ellátásból és a körülmények biztosításából áll, hanem első sorban az emberi közelséget feltételezi. Ezért fontos meglátogatni őket, hogy a betegek érezzék azt, hogy közel állunk hozzájuk. Ennek jelét próbáljuk adni a mai napon és azért is imádkozunk az ünnepen, hogy minél többen ráébredjünk ennek a szép feladatnak a fontosságára” – tette hozzá Böcskei László. A házibeteg-gondozói program keretében a Caritas ápolónői felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül minden olyan idős, vagy beteg személyt ellátnak, aki ezt igényli. Katétert cserélnek, vérnyomást mérnek, perfúziót adnak, sebet kötöznek, mozgatják, tisztába teszik a pácienseket, de ami ennél is fontosabb, igény szerint napi vagy heti rendszerességgel látogatják őket, meghallgatják panaszaikat és személyes kapcsolat, odafigyelés, illetve egyszerű emberi gesztusok révén is igyekeznek enyhíteni szenvedéseiken. A program különlegessége abban rejlik, hogy a betegeket nem szakítják ki megszokott környezetükből, hanem saját otthonaikban ápolják – általában közösen a családdal – és ez nagyban elősegíti a gyógyulást.

testverkent RU 2

testverkent RU 3

A szolgálat jelenleg nyolc házibeteg-gondozói központban működik az egyházmegyében: Nagyváradon, Margittán, Fugyivásárhelyen, Mihályfalván, Nagyszalontán, Székelyhídon, Élesden és Tasnádszántón. A központok pedig a helybéli betegek mellett ellátják a környező települések rászorulóit is. A keddi látogatás első állomása Fugyivásárhely volt, ahol Hodisan Margit helyi asszisztens vezetésével három beteget látogattak meg otthonaikban a püspökség és a Caritas képviselői. Az idős gondozottak szeretetteljes hálával fogadták a jeles vendégeket, s Böcskei László kérésére meséltek életükről, egészségi állapotukról, családjaikról. Beszámolóikból kitűnt mennyire nagy segítséget jelentenek a Caritas asszisztensei a betegek és az őket ápoló családok részére. A látogatásokat minden esetben rövid áldással fejezte be a püspök úr, majd a Caritas részéről édességcsomagokat és naptárakat kaptak a házigazdák. A nap folyamán Böcskei László és a Caritas vezetői ellátogattak még négy Nagyváradon és három Nagyszalontán gondozott beteghez is Ternovan Emília és Nagy Tibor, illetve Cotrău Lucia asszisztensek vezetésével. A látogatók tanúi lehettek azoknak a mindennapos küzdelmeknek, amelyeket különböző nemzetiségű és különböző társadalmi háttérrel rendelkező betegek vívnak egészségük visszanyeréséért és emberi méltóságuk megőrzéséért.  „Óriási segítséget jelentenek nekünk a Caritas asszisztensei és dicséretes, hogy az egyház figyelmet fordít időseire, betegeire. Rendkívüli dolog az is, hogy a püspök úr látogatóba jön, hiszen ilyesmi nem minden nap történik. El sem tudja képzelni, hogy mennyit jelent ez nekünk” – mondta el egy ortodox, nyugalmazott mérnök, aki ágyhoz kötött katolikus feleségét ápolja példás odaadással. A látogató-körút végén a főpásztor kifejezte, hogy fontosnak tartja és támogatja a házibeteg-gondozói szolgálat fenntartását és kiterjesztését. Az elkövetkező időszakban ugyanakkor folytatni fogja a Caritas szociális intézményeinek és a megsegített rászorulóknak látogatását.

Szombati-Gille Tamás