Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Templomfelújítások Váradon

Nagy érdeklődés övezte tegnap délelőtt azt a nagyváradi Holdas templomnál megtartott sajtótájékoztatót, amely bár a helyi ortodox parókián zajlott és nagyrészt az ottani felújításokról szólt, egyébként összesen öt váradi templom renoválásáról lett volna hivatott tájékoztatni. Arról a nemzetközi, határon átívelő Bihar–Hajdú-Bihar projektről volt szó, amely a vártemplom, a nagyvárad-újvárosi református templom, illetve a Holdas templom megszépülését, rendbetételét, valamint ez utóbbi még két alárendelt parókiájának jobbítását hivatott véghez vinni (igaz, például az őssi sportcsarnok mellett még alig felépült ortodox templomon nem tudni mit kell már most felújítani). Az 1,7 millió eurót felölelő projekt részben turisztikai népszerűsítés céljából zajlik, másfelől a nagyváradi kulturális sokszínűség és ökumenikus tolerancia hangzatos jegyében, amelyből egyébként három hajdú-bihari templomfelújítás is részt kapott.

A bevezetőben Mircea Mălan alpolgármester fejtette ki üdvözlő szavaiban, hogy a felújítások várhatóan idén június 30-ára véget is érnek, tegyük hozzá, a tavaly nyáron beharangozott tervek szerint mindez már 2014 végére meg kellett volna történjen.

Mircea Mălan és Marius Moş

Mircea Mălan és Marius Moş

Mindenesetre komoly turisztikai célok is terítékre kerültek, hiszen a Holdas templom tornyának híres holdforgató szerkezete is látogatható lesz, illetve a tervek szerint az újvárosi református templom keleti tornya is kilátóként szolgálhat majd a rendbetételt követően, ami ráadásul még magasabb is a jelenleg turisztikai célpontként is üzemelő városháza-toronynál, s így akár szolid „konkurenciát” is jelenthet. Ezen felül úgy az újvárosi, mint a Holdas templom is saját múzeumot kíván majd nyitni egyházi ereklyéiből, kegytárgyaiból.

Ionuţ Bodea a 222 éves holdforgató szerkezettel

Ionuţ Bodea a 222 éves holdforgató szerkezettel

Marius Moş, az önkormányzat nemzetközi finanszírozású projekt-menedzsment igazgatósága részéről mondott köszönetet a munkálatot végzőknek. A Holdas templom főként belső rendbetételét jelenleg az Euras Kft. végzi, s a munkálatokért irányító Ionuţ Bodea mérnök készségesen kalauzolta a toronyba is a sajtó munkatársait, egészen az 1793-ban Georg Rueppe által készített, és azóta is pontosan (!) működő híres, holdfázisokat mutató gépezetig, illetve külön beavatott mindenkit a részletekbe, miszerint a műemléképület minden belső részletének figyelembevételével járnak el az anyaghasználatnál, a karzatmegújításhoz használt fenyőgerendáktól kezdve egészen a muránói színes ablaküvegekig.

Az újvárosi református templomban nagyjából egy hónapon belül fejeződnek be a belső felújítások, tudtuk meg Herdean Gyöngyi helyi lelkipásztortól – aki reményét fejezte ki, hogy végre visszatérhetnek majd a megújult templomba, ugyanakkor az építők ígéretében is bíznak, hogy az időjárás javulásával hamarosan folytatódhat a külső tatarozás is.

Tóth Gábor