Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Templombúcsú a váradi székesegyházban

Zsúfolásig megtelt kedd délután a nagyváradi római katolikus székesegyház, azon az ünnepi szentmisén, melyen nemcsak Nagyboldogasszony ünnepét, hanema templom búcsúját is megtartották. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatta be, szentbeszédet Serfőző Levente szeged–csanádi általános helynök mondott. A székesegyház búcsúján a helybélieken kívül sok magyarországi zarándok vett részt.

templombucsu (1)

A váradi főpásztor beszédében rámutatott Szűz Mária életének örök üzenetére, mely a keresztény világban megalapozta és életben tartja a Mária-kultuszt. A zarándoklatok, így a Mária-ünnepeket megelőzők is, nem egyfajta céltalan bolyongásoknak számítanak, hanem egyfajta útkereső haladásnak, melyen a hívő, Istent kereső ember Mária közbenjárását kérve és őt követve Jézus fele iparkodik. Mária menybemenetelének ünnepe egyfajta jelképőrzés is, mellyel az ember ráérezhet arra, hogy akik Jézus útján járnak, azok a földi bajok, nehézségek ellenére sem pusztulásra, hanem továbbjutásra számíthatnak az isteni színelátásban, azaz a mennyországban.

templombucsu

Serfőző Levente prédikációjában a Mária iránti tiszteletet hangsúlyozta ki, rámutatva arra, hogy ez már Jézus földi életében elkezdődött, hiszen az istenszülő asszony jelen volt az első pünkösdkor, amikor az apostolokkal együtt megerősítést nyert a szentlélektől. A mai modernnek mondott, rohanó, zavaros világban sem szabad elfeledni egyetlen pillanatra sem, hogy Mária ma is a közbenjáró, Isten szent eszköze, aki közbenjár értünk, valamennyi földi emberre anyaként tekint. Ez nekünk magyaroknak különösen fontos spirituális jelentőséggel bír, hiszen Magyarország a keresztség felvétele óta szűz Mária országának vallja magát. Az ünnepi szentmise hangulatát a Szent László Ének- és Zenekar csodálatos előadása tette még szebbé.

Szőke Mária