Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tataiak szerepeltek Árpádon

Az Arany-év keretében az Árpádi Ifjúsági Szervezet vendégszereplésre hívta a magyarországi Tata városi Versbarátok Körének tagjait Árpádra. Az ünnepi műsor bevezetőjében Filep Ferenc református lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, igehirdetésében János apostol első leveléből (negyedik fejezet, 7–12. vers) olvasott, amely az egymás iránti és Isten általi szeretetről szól. A tatai műkedvelők 18 fős csapata Gutai Jánosné magyartanár vezetésével szombat délután adta elő az Egy óra Arany Jánossal versben, dalban című műsorát, melyet a helység imatermében rendeztek meg.

tataiak

A tataiakhoz kapcsolódva a szalontai Arany János Elméleti Líceum nyolcfős csapata Balázs Izolda magyartanár vezetésével Erdélyi József költőre (1896–1978), a magyar népi irodalmi irányzat egyik úttörőjére emlékeztek, költeményeiből adtak elő. Sárközy Gerőre (1908–1977), szintén helyi születésű parasztköltőre, a falu és népe életének megéneklőjére is verseiből előadva emlékeztek meg.

Az ünnepség a két helyi születésű költő szülőházának falán lévő emléktábla megkoszorúzásával végződött.

A tataiak ünnepi műsorukat vasárnap délelőtt a nagyszalontai református templomban is megismételték.

Sára Péter