Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tarisznyájukban emlékekkel, szívükben prófétai gondolatokkal búcsúztak

Elballagtak pénteken a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium végzősei. Két tizenkettedik osztály ötven tanulóját búcsúztatták osztályfőnökeik, tanáraik, a református egyház képviselői. Hosszan szóló csengőszóra vonultak ki az alma materből a nagybetűs életbe lépő fiatalok, akiket virágcsokrokkal fogadtak szüleik, rokonaik, barátaik.

Ismét elballagott egy évfolyam a Lorántffyban

Az iskola névadója, Lorántffy Zsuzsanna Ezredévi emléktéren álló szobrának megkoszorúzása után a váradolaszi templomban ünnepi istentiszteleten vettek búcsút pedagógusaiktól és iskolájuktól a tizenkettedikesek. A program Csűry István királyhágómelléki református püspök és Szabó Zsuzsanna iskolaigazgató gondolatébresztő, útravalóként szolgáló búcsúztatójával folytatódott a templomban. A püspök Ézsaiás próféta könyve 36. fejezetének 15. és 16. verseit választotta ez alkalomból. Igemagyarázatában a jó cselekedetek méltó jutalmára hívta fel a diákok figyelmét, mert a prófétai gondolatok bár 2700 esztendőre nyúlnak vissza, ma is aktuálisak. Arra vonatkoznak, hogyan kerüljük el a gonoszt, mert csak azoknak teljesedik ki az élete, akik a konzervatívnak tűnő, de klasszikusan szép utat választják. „Magas helyre, magas célok felé kell emelkedni. Sziklára épült alap és erős vár falai vesznek így majd benneteket körül” – fogalmazott.

Búcsúzásképpen mindkét végzős osztály egy-egy diákja emlékeikből, érzéseikből összegyúrt, pillanatokba sűrített gondolataikat osztották meg a jelenlévőkkel, majd osztályfőnökeik, Fenesi Győző Péter és Bere Zsuzsanna oklevéllel és könyvjutalommal díjazta a legkiválóbb tanulókat.

Sükösd T. Krisztina