Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tanúságot tenni örömmel, bátran, egymást szolgálva

„Kedves Fiatalok! Ti egy szebb egyház és egy jobb világ építői vagytok.” (Ferenc pápa)

Ezekkel a bátorító szavakkal hívta a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Központja animátorképzésre április 25–27. között azokat a fiatalokat, akik a helyi plébániák ifjúsági csoportjának (közösségének) aktív tagjai, s akik törekednek plébánosuk segítségére lenni az ifjúsági élet megszervezésében, a fiatalok lelkesítésében. Így érkeztek fiatalok Nagyváradra Monospetriből, Tasnádszántóról, Margittáról, Szentjobbról, Érmihályfalváról és Kárásztelekről.

animator (1)

Első nap ismerkedő, illetve csapatépítő játékokban volt részünk. Megfogalmaztuk elvárásainkat, s örömmel töltött el, hogy az elvárások között többször szerepelt a tanulni akarás, tapasztalatszerzés, együttműködés, bizalom.  Közösbe tehettük mindazokat a kincseket, melyekkel a Jóisten megajándékozott minket, hogy mi is ajándékokká váljunk egymás számára. Jókedvünk, nyitottságunk, hitünk, bizalmunk, csendünk, figyelmünk, örömünk, kíváncsiságunk mind ezt szolgálták. Az esti elmélkedésben az emmauszi tanítványokat kísértük el útjukon, közösbe téve azokat a gondolatokat, melyek a mi szívünket is lángra lobbantották. A tasnádszántói fiataloknak köszönhetően énekléssel töltöttük az est hátralevő részét.

animator (2)

Következő napunkat a 139. zsoltárral kezdtük, hogy jelenlétébe helyezkedve Istennel vágjunk neki a munkának, ami várt ránk. A képzést Vakon Zsolt ifjúsági lelkész tartotta. Az elméleti képzés első felében bemutatásra kerültek azok a területek, amelyek révén szerepet kapunk a plébánia életében: közösségépítés, imaélet, tanúságtétel, szeretetszolgálat. Az érdekes, interaktív előadást kiscsoportos munka követte, amely során azokról a konkrétumokról beszélgettek a fiatalok, amik már a közösségükben léteznek, és amikre lehetőséget látnak a jövőben. A tapasztalatok megosztása örömmel töltötte el a résztvevőket. Bátorító szavak hangzottak el fiatalok részéről, akik megélik mindazt, amiről az előadás alatt szó volt. Különösen megfogott a szeretetszolgálat gyakorlása a szentjobbi fiatalok körében, akik Isten szeretetének és jóságának képviselői tudnak lenni az idősek, nélkülözők számára. Aztán itt volt a helye a „reklámnak” is: hogyan tudjuk megmutatni, bemutatni Istennel való kapcsolatunkat, hiszen Jézus minket küld, hogy tanúságot tegyünk az Ő szeretetéről – örömmel, bátran, egymást szolgálva. Az elméleti rész második felében kis animációs filmek, illetve konkrét példák bemutatásával vehettük fontolóra egy jó animátor tulajdonságait, aki: őszinte, szolgálatkész szeretetteljes, megbecsül másokat, a verbális és nonverbális kommunikáció művészetével bír, be tud vonni, ösztönözni tud mindenkit, humoros, figyelmes és hűséges.

A délután folyamán városnézésre került sor, amiért külön köszönet Lakatos Attilának, a püspökség lelkes munkatársának.

animator (3)

A szentmisén és a közös szentségimádáson Jézus Krisztus jelenlétének örültünk, neki adtunk hálát mindazokért a kegyelmekért, melyekkel elhalmozott minket. Az est további részét a közös játék töltötte ki. Mindenki készült valamivel, s így kellemes, vidám perceket tölthettünk együtt. Külön köszönet Lukács Zsoltnak, aki több érdekes játékkal szórakoztatott bennünket és a program megszervezésből is kivette a részét.

Vasárnap a kiértékelés, búcsúzás napja volt, s hogy volt értelme, s jól érezték magukat a fiatalok, bizonyítja, hogy azzal a kéréssel vettek búcsút, hogy: „Egy ilyet még az idén szervezni kell!”

Módi Blanka vincés nővér