Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tanulni idén is kell

A nyári szünet kinek hosszú, kinek rövid hónapjait követően hétfőn a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum kapui is megnyíltak. Szabó Csilla igazgatónő nyitó beszédét az iskola új tagjaként rövid bemutatkozással kezdte.

tanulni

A nagy múlttal rendelkező iskola igazgatói tisztségének betöltésére felkért tanárnő, Szabó Csilla megemlítette tizenhat éves fizikatanári pályafutását, amelyet egy rövidebb aligazgatói periódus követett, majd az elmúlt hét évben a román tanügy minisztérium tanácsosaként tevékenykedett. Gyökerei székelyhídi talajon erősödtek, ezért sem a város, sem a lakosai nem idegenek a számára. A településen eddig beszédet tartott személyek sorában elsőként fordítva mondatonként románra a közlendőit, kihívásokban és sikerekben gazdag új esztendőt kívánt mindenkinek. Gherman Olimpia aligazgató rövid köszöntőjében a tanulás szükségességére hivatkozva fordult elsősorban a diákság felé, és sok szerencsét kívánt az új tanévhez az iskolavezetés nevében.

Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere az idén is kötelező tanulás szellemében fordult az osztályokhoz és azok főnökeihez, egy, még az előzőnél is jobb év reményében, amely tovább kell vigye az iskola szellemiségét. Lazăr Ştefan, a székelyhídi rendfenntartó testület képviseletében biztosította a tanintézet növendékeit és tanárait, hogy a biztonságuk érdekében foganatosított megelőző intézkedések megtörténtek.

A település egyházainak képviselői sorában Ozsváth Jószef római katolikus atya elsősorban ,,a jövő reménységei’’ felé intézte a szavait, azt kívánva, hogy „bölcsességben, szeretetben és kedvességben növekedjenek Isten és ember előtt.” Rákosi Jenő református lelkész, érmelléki esperes Isten áldását kérte az új évre, felelősségteljes tanulást és tanítást kérve a régi és új diákoktól és az őket irányító tanároktól. Kiemelte továbbá a közös szereplés, a részvétel fontosságát a fejlődéshez szükséges légkör megteremtéséhez.

A hivatalos megnyitót követően máris kezdetét vette az első iskolai nap, a hátizsákokkal és virágcsokrokkal a diákok kisebb-nagyobb csapatokban nyüzsögve bevonultak a termekbe.

 Szamos Mariann