Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tanévzáró a templomban Mihályfalván

Hálaadó tanévzáró istentiszteletet tartottak vasárnap délelőtt az érmihályfalvai református templomban, ahol a Bernáth József Református Iskola és az Aranykapu napközi növendékei, azok hozzátartozói, valamint a két tanintézetben tanító pedagógusok, meghívottak és gyülekezeti tagok vettek részt.

tanevzaro 1

Idén ötven óvodás és nyolcvanhárom kisiskolás zárta a tanévet és vitt magával útravalóul örökérvényű értékeket, amelyeket a felekezeti oktatás során kapnak pluszba a gyermekek. Az eseményen jelen volt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviseletében Vinczéné Pálfi Judit missziói előadó, Szűcs Éva tanügyi előadó-tanácsos, valamint Nyakó József polgármester és Csengeri Csongor iskolaigazgató is. Igét hirdetett Vinczéné Pálfi Judit. Az igehirdetés fő irányvonala az értékeket hordozó és későbbi életeket meghatározó templom és iskola viszonya volt.

A délelőtti istentiszteleten a step by step osztályok tanulóinak műsorát hallhatták-láthatták. Délután az Aranykapu napközi két csoportja tartotta meg tanévzáró előadását a gyülekezeti teremben. Jelen voltak a balmazújvárosi (Magyarország) Szigetkert testvéróvoda képviselői is. Boda Bernadett és Balázs Eszter Reményik Sándor Templom és iskola, illetve Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című verseit tolmácsolták.

Sütő Éva