Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tanévzáró a Lorántffyban

A váradolaszi református templomban Szakács Zoltán, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze a tanévzáró ünnepséget a 89. zsoltárral kezdte, majd a 126. zsoltárt és az I. Korinthusi levél 3 fejezetnek 9. versét olvasta fel az egybegyűlt diákoknak és tanároknak. Az istentisztelet ünnepi beszédét ugyancsak az iskola lelkipásztora mondta el, aki arról beszélt, hogy a tanároknak és diákoknak milyen évük lehetett. Voltak álmos diákok, álmos tanárok, álmos órák, de még a reggeli áhítatok is álmosan teltek. Szakács Zoltán a következő kérdést tette fel: „Egy jó álomhoz elég egy iskola?” Az is elmondta, hogy bizonyára a diákok meg tudják mondani melyik órán lehetett a legjobban aludni. A beszéd fő témája az álom volt és az alvásból való ébredés volt, de nem az az álom, amelyiket éjjel álmodunk, hanem az, amit meg szeretnénk valósítani. „Minden diáknak kell egy álom” – mondta. Szerinte a diákok most szívesen megszabadultak a tanároktól, az óráktól, az álmosan töltött áhítatoktól, de reméli, hogy az álmaikat tovább viszik. Mint mondta, Isten adja az álmokat és azok megvalósulásait. „Isten munkatársai vagyunk. Talán meglehet, hogy nincs álmotok magatokról, de Istennek már van veletek terve.” – hangzott el.

tanevzaro 1

Az istentisztelet végén, a közös ima után a jutalomkönyvek átadása következett, majd Zsíros Anikó iskolaigazgató hivatalosan is lezárta a tanévet. Az igazgató Sok szerencsét és játékot ajánlott a diákoknak, a tanároknak sok pihenést.

Kovács Beáta-Csilla