Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tanévkezdés, beiratkozások, új tankönyvek

Bihar megyében alig két hét múlva mintegy 90 ezer diák kezdi meg a tanévet, és közülük kb. 5300-an lépik át először az alma mater küszöbét, ők az előkészítő osztályosok. Tegnap mind a beiratkozásokról, mind a tankönyvekről beszélgettünk Pető Csilla szaktanfelügyelővel.

Pető Csilla

Pető Csilla

„Jelentősebb változásokat nem hoz a 2015/2016-os tanév az anyanyelvi oktatásunkban, inkább olyan dolgokra szeretnék reflektálni, hogy melyek azok a sikerek, illetve nehézségek, amelyek az új tanévben ránk, pedagógusokra várnak” – fogalmazott Pető Csilla. Mint hozzátette, elsősorban az óvodai és elemi oktatásra térne ki, mivel szaktanfelügyelőként ezért felel. Sikerként könyvelte el azt a kiváló pedagógiai eredményt, hogy a kisebbségeknek két Bihar megyei pedagógus – Tankó Zita és Farkas Tünde – második osztályosoknak összeállított román tankönyve pályázatot nyert. A kiadási költséget a szaktárca állja. „Ez büszkeséggel tölt el bennünket, mert országos szinten e tanévtől fogják ezt a tananyagot használni. Pont ebben a periódusban választják ki a pedagógusok azokat a tankönyveket, amelyekből tanítani szeretnének. Ez egy korszerű tankönyv, amely figyelembe veszi az elvárásokat, és pszichopedagógiai szempontból is kiválóan meg van szerkesztve” – részletezte Pető. Kifejtette, a többi tankönyvre vonatkozóan nem történt előrelépés. Úgy véli, hogy a kisebbségi oktatás számára a legköltségesebb a tankönyvkiadás. Sokszor éppen ezért kerülnek hátrányos helyzetbe a többségieknek kiadott tankönyvekkel szemben.

Farkas Tünde

Farkas Tünde

Az osztálylétszámokat illetően Bihar megyében és Nagyváradon a tavalyi tanévhez képest nem változott a helyzet. A beiskolázási terv szerint be tudjuk indítani a tervezett osztályokat. „A kisebbségi osztályokban sosincs meg az a létszám, mint a többségiekében, mivel az elszigetelt településeken nem gyűlik össze annyi gyerek, mint a román tagozaton, így például Gyantán, a hegyközi településeken, Gálospetriben, Éradonyban stb. összevont osztályokat kell indítanunk, hogy a minimális 12 diákos létszám meglegyen. Éppen ezért nagyon fontos a konzultáció: az iskolaigazgatók, polgármesterek, oktatásért felelős helyi tanácsosok, illetve a tanfelügyelőség képviselői közötti állandó a kapcsolattartás, mert csak így tudjuk összehangolni a munkát, és megfelelő körülményeket biztosítani az anyanyelvi oktatásunkhoz” – fogalmazott Pető Csilla. Hozzáfűzte, ameddig törvény adta lehetőség van a szimultán oktatásra, addig javasolná a szülőknek, hogy fogadják el ezt, mert hatékony, ugyanis a gyerekek sokat tanulnak egymástól, ráadásul nem javasolt az elemisták ingáztatása.

Tankó Zita az új tankönyv két kötetével

Tankó Zita az új tankönyv két kötetével

A pályázatot elnyert román tankönyvről annak egyik szerzőjével, Farkas Tündével, a váradi Orsolya óvoda igazgatójával is sikerült beszélnünk. Mint megtudtuk, már tavaly is készítettek Tankó Zitával egy hasonló tankönyvet elsősöknek, melyből még a német tagozatosok is rendeltek. Országos szinten 5500 példányszámban fogyott belőle. A hamarosan az iskolapadokra kerülő új tankönyv pedig ennek a folytatása. Ebből a az elkövetkező négy év másodikosai fognak tanulni. A tananyag digitális formában is mellékelve van a diákok számára, melyben interaktív feladatokkal, énekekkel, versekkel, rövid szövegekkel ösztönzik, segítik a román nyelven való kommunikációt. A két kötetben megjelent tankönyv a www.manuale.edu.ro honlapon még ezen a héten tanulmányozható.

Sükösd T. Krisztina