Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Táltosok őrségben Kazinczy előtt

Kazinczy Ferenc, Fráter Loránd és Csiha Kálmán szülőfalujában úgy adóznak a falu nagy szülöttei szellemiségének, hogy minden esztendőben az általuk kölcsönzött hírnévhez méltó falunapi programokat állítanak össze a szervezők. Idén sem adták alább, ugyanis a rendezvénysorozat ezúttal is színvonalas műsorokkal csalogatta ki a ligetbe (Népkert), illetve a főtérre nemcsak a helybélieket, de a környező települések szórakozni vágyóit is.

A falu ünnepe már pénteken este elkezdődött, amikor is a Fráter Loránd Művelődési Központban egy rendhagyó koprodukcióra került sor a hajdúnánási NaNá Színház, az érmihályfalvi Nyíló Akác és az érsemjéni Ezüstperje néptánccsoportok közreműködésével. A Legenda című táncos álomjáték szerelemről, árulásról, megváltásról, reményről szólt, amelyet magyar mitológiai elemek is tarkítottak. A mű tartalmát illetően a szerző és rendező Marth P. Ildikó így vallott: „Nehéz beszélni arról, miről is szól a darab. Minden nép lelkében élnek ősképek saját múltjából. Az ősök emléke előtti tisztelgés mellett azt a hidat keressük, amely fájóan hiányzik a magyar kultúrából: az átlényegülést, a természetes továbblépést a Mária-kultuszig”. A darabot Érmihályfalván is bemutatták a Nyíló Akác Napok fesztivál keretében.

taltosok 1

Táltosok a liget színpadán

Szombaton a hagyományos fogathajtó verseny és a sportrendezvények mellett a liget vonzotta a legtöbb embert, ahol a szabadtéri színpadon ovisok és iskolások műsorainak tapsolhattak a szülők, nagyszülők, majd záróakkordként két megkoreografált zeneszámmal a tanítók is megadták a módját a vidámságnak.

A késő délután fénypontja a Regélő Fehér Táltos dobcsapata volt, akik Magyarországról érkeztek, és mintegy kéttucatnyian idézték meg ütős hangszereikkel az Árpád-kor szellemét. A táltosokat idéző énekek, a sokszólamú, mágikusan pergő dobok hallatára a lúdbőröző közönség szinte zsigerekből hangolódott rá a ritmusokra, dallamokra, amelyek ezer esztendő szárnyain repítették vissza őket az időben.

taltosok 7

Még a nap is felragyogott a táltosok énekére

A bemutatkozóban elhangzott, hogy a Regélő Fehér Táltos dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, azaz 2007 januárjában alakult. Célkitűzésük az ősi magyar néplélek sajátosságainak, belső értékeinek felidézése, felszínre hozatala és tudatosítása a magyar népesség legszélesebb rétegeiben, nem utolsó sorban a magyarságtudat erősítése. A mindenki számára érthető és elfogadható üzenetük a szeretet nélkülözhetetlensége, a jóság, a becsület, az összetartozás, az ősök tisztelete, a hazaszeretet, megmaradás, valamint a mindenek feletti istenhit.

A bő egyórás műsort könnyűzenei koncertek váltották fel – köztük a magyarországi Keroziné –, majd szabadtéri diszkó zárta a tartalmas napot.

 

 Még a nap is kisütött

Vasárnap délelőtt a műsorok zöme átkerült a sportcsarnokba, mivel az időjárás nem kedvezett a szabadtéri előadásoknak. Itt vette kezdetét az ökomenikus istentisztelet is, amelynek a Csáki Károly kántor-karnagy dirigálta helyi református kórus, illetve a Regélő Fehér Táltos dobcsapatának odaillő, régi magyar hangvételű éneke biztosított méltó keretet. A csapat népszerűségére való tekintettel Balázsi József polgármester már a jövő esztendei falunapokra is megelőlegezte a meghívást.

Idén is, mint minden évben, a hagyományoknak megfelelően a polgármester átadta a „Legszebb porta” elnevezésű verseny díjait, mely oklevelek szerint az első helyezés három, a második kettő, a harmadik pedig egy év adómentességet biztosít a legszebb, legrendezettebb porták tulajdonosainak. Az érsemjéni önkormányzat már 2001-ben meghozta ezt a tanácsi határozatot, amely mentesíti az adókötelezettség alól a jól karbantartott porták, ingatlanok lakóit, nemcsak Semjénben, de a vele községet alkotó falvakban is. Ebben az esztendőben Dobos Róbert Károly (Érsemjén) portája vitte el a pálmát, második lett Kereszturi Ferenc (Érsemjén), Timár Ana-Rita (Éeselénd), valamint Alexandru Zacota (Érkenéz). Harmadik helyre került Ari László, Fekete Tibor, Béres Lajos, Béres Katalin, Czírják Gábor (Érsemjén), Elisabeta Iuhoş (Érselénd) és Ioan Durszt (Érkenéz).

taltosok 6

Tisztelgés a nagy magyar író és nyelvújító szobránál

A sportcsarnokból a szoborparkba vonultak át a helybéliek, a vendégek és meghívottak – köztük Bíró Rozália Bihar megyei szenátor és Cseke Attila képviselő –, ahol Kazinczy Ferenc büsztje előtt kezdetét vette az ünnepi műsor. Bár az eső kicsit ünneprontóan beleszólt a program menetébe és a szónoklatokba, végül mégis elhangzottak a szavalatok, illetve a Kazinczy-szobor előtt „díszőrséget” álló Regélő Fehér Táltosok is előadták produkciójukat, amelynek „esőűző hatására” még a nap is kisütött – mindenki derültségére és megelégedésére.

A szobor talapzatára végül helyi intézmények, felekezetek képviselői, egyesületek, szomszédtelepülések polgármesterei – köztük a magyarországi bagaméré is – és megyei politikusok helyezték el a kegyelet virágait.

A délután folyamán – az idő függvényében – a liget színpadán még sok szórakoztató műsor várta a helybéliek apraját-nagyját, majd estére a magyarországi Varga Miklóst és a Desperado együttest várták a könnyűzene kedvelői.

Sütő Éva