Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Bejegyzés címkézve: "Postafiók"

Lapos tetősre tervezték a színházat

Lapos tetősre tervezték a színházat

A helyi újságból értesültem a székelyhídi színház épületének felújításáról. Ezzel kapcsolatban észrevételeim a következők. Szükséges a felújítás, de nem mindegy, hogy fog kinézni a felújított épület. Székelyhíd 1517. óta kisebb megszakítással város, ami arra kötelez, hogy a történelmi központjában lévő épületek beilleszkedjenek a hagyományos városképbe. Kivétel nélkül minden épület cseréptetős a főtéren, tehát egy lapos tető egy ilyen környezetben nem [...]

Olvassa tovább! ›
Tanácskozás és megemlékezés Rákóczi koráról

Tanácskozás és megemlékezés Rákóczi koráról

Április 28-án tudományos tanácskozásra és megemlékezésre került sor Szatmárnémetiben II. Rákóczi Ferenc Erdély fejedelme címmel. A rangos rendezvényen előadást tartott dr. Fleisz János nagyváradi történész is. A rendezvény főszervezője a szatmárnémeti Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Rákóczi-szabadságharc egyike az olyan eseményeknek, amely egy táborba gyűjtötték a különböző társadalmi, vallási és etnikai kötődésű embereket, emiatt a [...]

Olvassa tovább! ›

Olvasói levél

Most, hogy Raffay professzor úr újra Nagyváradon tartott előadást és az előadás kezdetén reflektált a március 10-ei Csinszka – a Halálra szánt kivételes virág című, Vastag Andrea által írt kötet váradi visszhangjaira, jelesül egy olvasói levélre és az interneten kialakult polémiára, egyben hangot adva az írónő megbántottságának, úgy éreztem, hogy mint az akkori előadást végighallgató váradinak, nekem is írnom kellene [...]

Olvassa tovább! ›

Tisztelt Reggeli Újság szerkesztősége!

A március 10-én Váradon megrendezett Csinszka-könyvbemutató kapcsán lenne jó pár észrevételem, amit szeretnék megosztani az újsággal. Mint amatőr Ady-kutató és Ady-rajongó természetesen nagy várakozással tekintettem az új könyv elé, Budapestről utaztam le emiatt, kíváncsi voltam, mi újat tud felmutatni egy újabb Csinszka-könyv. Meg is vásároltam, azóta több részt elolvastam és a véleményem lesújtó, csak úgy, mint a Vastag Andrea által [...]

Olvassa tovább! ›

Az út is fontos, nemcsak a cél…

Lelketlen tanterv – így tudnám jellemezni a saját iskolai éveimet. A tanterv az intelligencia szűk mezsgyéjére korlátozódott, egy intellektuális gyakorlat volt. A „fej” intelligenciájára koncentráltunk. Logikát és műveltséget tanultunk. Számokat és tényeket memorizáltunk. A szív intelligenciájáról és a belső hangunk megtalálásáról vajmi keveset hallottunk. Változott-e valamit a mai iskolai rendszer? Mit tehet a pedagógus, aki változtatni szeretne? Vajon hozzá tud-e [...]

Olvassa tovább! ›
Tisztelt szerkesztőség!

Tisztelt szerkesztőség!

Köszönöm azt a nagy örömet, amit a Reggeli Újság október 28-ai számában megjelent Furcsa helyzetben az EMNP című cikkel szereztek nekem. Az említett írásból kiderül, hogy a Csomortányi úr által vezetett ún. „párt” végre rájött, hogy az egyetlen normális dolog, amit a választásokkal kapcsolatban lehet tenni, az a „nem indulás”. Ezáltal nem zavarja az RMDSZ munkáját, ami az egyedüli párt, [...]

Olvassa tovább! ›

Látjátok feleim szümtükkel…

Az 1192–1195 között jegyzett első teljes szövegű nyelvemlékünk kezdő sorait idézi a címben írt mondat. A szöveg ékes bizonyítéka annak, hogy korai elődeink is nagy tisztelettel viseltettek az anyanyelv iránt. Az ekkor jegyzett Halotti beszéd és könyörgés az anyanyelvi fogalmazás korai remeke. A nyelv – amely azóta is létezésünk legfontosabb pillére – szilárd alap, amely emberségünk, családunk, népünk, kultúránk hordozója. [...]

Olvassa tovább! ›

A kukázásról pozitív hangnemben

Olvastam egy újságcikket, amelyben a szerző felhívja a figyelmet a társadalom lecsúszottjaira, akik az utca szemetéből kénytelenek fedezni mindennapi szükségleteiket, és sürgeti az intézményes beavatkozást a helyzet javítására. Valóban, az a tény, hogy világunkban (nemcsak Romániában) egyre több a „kukázó”, aggodalomra ad okot, azt tanúsítja – ami egyébként már régen nem titok –, hogy az úgynevezett „jóléti társadalom” csak kevesek [...]

Olvassa tovább! ›

Amit nem értek

Van a Republic együttesnek egy nótája, „Amit én nem értek” címmel íródott be a köztudatba, mostanában mind többet dúdolgatom: „ Nem értem Piroskát, a farkast sem értem, ezért a mamámtól még egyszer megkérdem: miért élt egyedül az erdőben a néni? Miért nem tudtak néki közellátást kérni? Nem értem, nem értem, nem értem, nem értem, nem értem…” Én magam sem értem, [...]

Olvassa tovább! ›

Tényleg boldog vagy?

Legtöbben a boldogság fogalmát magától értetődőnek veszik. Sokan hajlanak arra, hogy azonosítsák a szükségletek (anyagi, fiziológiai, szellemi stb.) kielégítését kísérő elégedettséggel. Ennek ellentmond az az antropológiai megállapítás, hogy az ember egy „örökös kielégítetlen”. Nem mindegy az sem, hogy az alacsonyrendű, anyagi-testi élvezeteket, vagy inkább az emberhez méltóbb, magasabb rendű, szellemi élvezeteket részesíted előnyben. Az önelégültség könnyen összetéveszthető a boldogsággal, de [...]

Olvassa tovább! ›