Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Tabéry Géza sírjánál

Január 6-án, szombaton volt ötven esztendeje, hogy a méltán híres nagyváradi író, újságíró, Tabéry Géza örök álomra szenderült. Ahogyan az irodalomtörténetben meg van írva, kedvenc helyén, az általa évekig szorgalmazott, majd áldozatot nem ismerő munkával létrehozott Ady Endre Emlékmúzeum íróasztalánál érte a halál.

Tabery Geza sirja

Abban a múzeumban, melyben dolgozni nem sok idő adatott meg neki, de ahova ha a mai nap is belép a látogató, nem csak Ady szellemisége, hanem a Tabéryé is jelen van, hiszen a kiállított tárgyakat, könyveket és egyéb tárgyi emlékeket látva óhatatlanul eszébe jut az embernek az a hangyaszorgalom és vasakarat, amivel a költőhöz kapcsolódó minden emléket felkutatott és összegyűjtött.

Mindeközben arra is jutott ideje, hogy sorra írja cikkeit a napilapokban és regényeit, színdarabjait, sőt kezdeményezője volt annak a mozgalomnak, melynek eredményeként 1935. szeptember 8-án Érmindszenten Ady-szobrot avattak.

A hatalmas gyűjtőmunkát és az egyre gyűlő anyagrendezgetését nem sokkal Ady halála után elkezdte és élete végéig, fáradhatatlan szorgalommal végezte.

Az ő javaslatára kezdte meg és vitte sikerre a magyar városvezetés a negyvenes évek elején, dr. Soós István polgármesterrel az élen, a tárgyalásokat Rozsnyai Kálmán Ady-gyűjteményének megvásárlására.

A második világháború után a hatóságok nem nézték jó szemmel addigi működését és jó ideig, dr. Soós István polgármesterhez hasonlóan, szinte nyomorúságos körülmények közt tengette életét.

Emlékét az Ady Endre Emlékmúzeum is ápolja, a Várad irodalmi folyóirat pedig Tabéry szellemében novellapályázatot hirdetett fiatal tollforgatóknak. Sírján szinte mindig van virág és mécses, úgy látszik, szeretett városa, melyet a háború esztendeit kivéve soha nem hagyott el hosszabb időre, nem felejti el.

Farkas László