Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szülők iskolája

Kedd délután a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban rendhagyó módon nem a diákok, hanem a szülők kerültek az iskolapadba. Pontosabban a tanintézet kápolnájában folytatódott a Szülők iskolája elnevezésű rendezvénysorozat, melyet immár hatodik esztendeje szerveznek meg. Ezúttal a tanulás folyamata került fókuszba.

A szülőket házigazdaként Benedek Ramóna hitoktató, főszervező köszöntötte, majd Gazdag Orsolya iskolapszichológus tartott vetítettképes előadást. Jól felépített előadásában kitért a tanulás a környezetünkhöz való rugalmas alkalmazkodásának feltételeire, melyek révén elsajátíthatjuk azokat az ismereteket és teszünk szert olyan tapasztalatokra, melyek viselkedésünkben viszonylag állandó változást idéznek elő. Ugyanakkor a mindennapi életben a tanulás alatt elsősorban az ismeretek elsajátítását és a tudás megszerzését értjük. Lényeges tudni, hogy van szándékos és nem szándékos tanulás, annak alapján pedig, hogy milyen viselkedésben idéz elő változást, beszélhetünk mozgási, észlelési és verbális tanulásról. Az iskolai tanulás a nevelési szándékok szerint van irányítva, és a célja nem csupán az emlékezetbe vésés, hanem az összes megismerő funkció fejlesztése. Kisiskolás korban a hangsúly a szándékos tanulásra helyeződik, és megjelennek az emlékezeti stratégiák, mint például az ismételgetés és az emlékezeti szervezés.

Gazdag Orsolya, Tari M. Böbe és Benedek Ramóna

Gazdag Orsolya, Tari M. Böbe és Benedek Ramóna

Kilenc éves korig a gyerekek nem tudják önállóan elemezni a tananyag lényeges részeit, de e kor fölött megnő az emlékezet terjedelme, ennek és a gondolkodás fejlődésének következtében pedig az értelmes tanulás kerül előtérbe. A tanulásban az egyenetlenség figyelhető meg, a serdülő pedig a számára érdekes anyagot tanulja meg, az érdektelent elhanyagolja. Középiskolás korra kifejlődik az önirányított tanulás képessége, az érintettek alkalmazni tudják a korábban használt tanulási technikákat. A líceumi évek végére hatékony tanulási stratégiák alakulnak ki.

Benedek Ramóna köszönti a jelenlévő szülőket

Benedek Ramóna köszönti a jelenlévő szülőket

A pszichológus ezután ismertette az elemi tanulási technikákat, hatékony tanulási tippeket adott, és a tanulási zavarok legismertebb kategóriáit és ezek tüneteit is felvázolta, mint a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia és a hiperaktivitás.

Tari M. Böbe apácanővér olyan kérdésekre kereste a válaszokat, és próbált tanácsokat adni, mint például: miért nem tanul Isten gyermeke? Miért nem valósítja meg azt, amire kéri mennyei Atyja, a tanító Isten? Gyermekeink miért nem gyakorolják a hitüket? Miért nem cselekszünk mi mindannyian Isten akarata szerint? Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a szülők és a nevelők példája, hozzáállása. Konkrét eseteket is említett.

A találkozó végén minden szülő feltehette az őt legégetőbben foglalkoztató kérdést, melyeket az előadók igyekeztek minél kimerítőbben megválaszolni.

Sükösd T. Krisztina